menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

7. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE SPECIFIEKE OPLEIDINGSONDERDELEN

Artikel 7.1 Bachelor- en masterproeven en omvangrijke projecten

Artikel 7.2 Stages

Artikel 7.3 Groepsopdrachten

Artikel 7.1 Bachelor- en masterproeven en omvangrijke projecten

Het reglement en i.h.b. de criteria voor de beoordeling worden vermeld bij de gegevens per opleidingsonderdeel in de studiegids.

Artikel 7.2 Stages

Het reglement en i.h.b. de criteria voor de beoordeling worden vermeld bij de gegevens per opleidingsonderdeel in de studiegids.

Artikel 7.3 Groepsopdrachten

 1. Indien een groepsopdracht in de evaluatie van een opleidingsonderdeel wordt betrokken, wordt, naast het bepaalde in art. 1.2 lid 3, het volgende meegedeeld aan de studenten:
  • de criteria voor de beoordeling;
  • de fasering van de opdracht;
  • de rol van de groepsleden;
  • de mate waarin aanwezigheid van de groepsleden is vereist;
  • de maatregelen die van toepassing zijn in geval een student niet voldoet aan de opgegeven verplichtingen.

   Indien per groep studenten een groepsbegeleider wordt toegewezen, zal deze de studenten op procesmatige wijze begeleiden. Hij zal geregeld rapporteren aan het betreffende onderwijsteam en onmiddellijk terugkoppelen aan de groepsleden.
 2. Iedere groepsopdracht wordt na afloop beoordeeld aan de hand van de opgegeven criteria. De examinator kan differentiëren en gemotiveerd een individueel resultaat toekennen.