menu

Handelswetenschappen


Handelswetenschappen

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA BACHELOROPLEIDING IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN


Kwartielen in het eerste bachelorjaar

In het eerste bachelorjaar wordt het academiejaar opgedeeld in 4 korte onderwijsperioden, kwartielen. In elk kwartiel krijg je een beperkt aantal opleidingsonderdelen voorgeschoteld. Hierdoor kun je je intensiever met de leerstof bezighouden. Elk kwartiel wordt afgerond met een studieperiode en examens. Na de examens krijg je al snel je resultaten, die je kunt inkijken en bespreken met de docent. Na een paar maanden weet je dus al waar je staat en of je goed bezig bent. Vanaf het tweede bachelorjaar wordt er gewerkt met een semestersysteem.

Handelswetenschappen_studieprogramma_1ebach