menu

Handelsingenieur in de beleidsinformatica


Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA BACHELOROPLEIDING IN DE "HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA"


De opleidingen handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica hebben een gemeenschappelijk eerste jaar.

** Dit opleidingsonderdeel is een semestervak van in totaal 3 SP. 

***Keuzeopleidingsonderdelen
Je kiest voor een algemeen keuzeopleidingsonderdeel in het 1e semester:
Toerisme management - Onderhandelen - Fiscaal en sociaal recht - Ondernemen en ondernemingsplanning - Initiatie tot de onderwijspraktijk - Algemeen en vakdidactische startcompetenties - North-South - Diversity, equality and inclusion in organizations

**** Studenten kunnen kiezen om het eerste semester in het kader van ERASMUS aan een buitenlandse universiteit te studeren.