menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA BACHELOROPLEIDING IN DE HANDELSINGENIEUR


* De opleidingen handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica hebben een gemeenschappelijk eerste jaar.

** Dit opleidingsonderdeel is een semestervak van in totaal 3 SP. 

***Keuzeopleidingsonderdelen
Je kiest voor een algemeen keuzeopleidingsonderdeel in het 1e semester:
Onderhandelen, North-South, Ondernemen en ondernemingsplanning, Diversity, equality and inclusions in organizations, Summer school (Poland, PSUT, Almeria, Retail Design), Ondernemerszin

EN je kiest in het 2e semester een opleidingsonderdeel ter kennismaking met het masterprogramma:
Risicomanagement en interne beheersing - Afgeleide financiële activa - Organisatie van producten en diensten - Duurzame ontwikkeling en milieutechnologie - Marketing analytics

**** Studenten kunnen kiezen om het eerste semester in het kader van ERASMUS aan een buitenlandse universiteit te studeren.