menu

Onderwijs


Kwaliteitszorg

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INSTELLINGSREVIEW

De instellingsreview is een periodieke externe toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit of hogeschool. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) slaat voor de beoordeling van de instellingen een nieuwe weg in: de instellingsreview vertrekt vanuit een waarderende aanpak. Dit betekent concreet dat de focus komt te liggen op succesfactoren, op wat goed loopt en de redenen waarom het goed loopt, zonder blind te zijn voor verbeterpunten. Het door de universiteit of hogeschool gekozen model voor onderwijsbeleid en het model voor kwaliteitsbeleid in eigen regie zijn steeds het vertrekpunt. De instellingsreview moet bloot leggen of het gekozen model werkt, niet of het gekozen model goed is.

Deze instellingsreview geldt als een nulmeting. De resultaten worden gepubliceerd. De reviewcommissie bestaat uit vijf commissieleden en wordt aangesteld door NVAO. Als expertises worden samengebracht: bestuurlijke deskundigheid, onderwijsdeskundigheid, evaluatiedeskundigheid, buitenlandse ervaring met internationale kwaliteitseisen, en kennis van het Vlaamse hoger onderwijs.

De reviewcommissie focust op vier vragen: wat is de visie van de instelling op het onderwijs en de kwaliteit van haar onderwijs? Hoe wil ze deze visie realiseren? Hoe meet de instelling in hoeverre deze visie op kwaliteit gerealiseerd wordt? Hoe werkt de instelling aan verbetering?

Meer informatie over het beoordelingskader vind je in detail beschreven op:

https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresvlaanderen/instellingsreview 


 

 

In het kader van de Instellingsreview+ visiteert op 9 en 10 februari en op 8, 9 en 10 maart 2017 een panel van vijf externe commissieleden de UHasselt, waarbij deskundigen en experten zullen instaan voor de beoordeling van het kwaliteitszorgsysteem onderwijs van onze universiteit.


De samenstelling van deze reviewcommissie:

  • Voorzitster Elisabeth Monard (BE): voormalig secretaris-generaal van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
  • Frank van der Duyn Schouten (NL): voormalig hoogleraar Operations Research, voormalig rector van Tilburg University en van de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bernard Coulie (BE): gewoon hoogleraar Armeense, Georgische en Byzantijnse Studies, Europese geschiedenis, cultuur, integratie en identiteit aan Université Catholique de Louvain (UCL) en voormalig rector van diezelfde universiteit
  • Marijke Korteweg
  • Inge van de Caveye (BE), studente Geneeskunde aan UGent

De reviewcommissie wordt ondersteund door:

  • Marianne van der Weiden, secretaris
  • Dagmar Provijn, procesbegeleider

Bij de samenstelling van de commissie werden verschillende perspectieven bij elkaar gebracht zodat bestuurlijke, onderwijs- en evaluatiedeskundigheid aanwezig zijn. Daarnaast bezit deze commissie kennis van het Vlaamse hoger onderwijslandschap en heeft ze inzicht in de internationale kwaliteitseisen. Bovendien werd bij de samenstelling rekening gehouden met een genderevenwicht.