menu

Onderwijs


Organisatie

Onderwijs

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RADEN


De Onderwijsraad (OWR) adviseert het College van Decanen (CvD) en de bevoegde universiteitsbesturen inzake onderwijsgebonden materies, o.a. onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg, onderwijsconcepten en onderwijsinnovatie, …

De OWR geeft onder meer advies over :

  • onderwijscurricula (op voorstel van de faculteiten);
  • onderwijs- en examenregeling;
  • academische kalender;
  • kwaliteitszorg van het onderwijs.

Samenstelling:

  • vicerector onderwijs (voorzitter)
  • voorzitters OMT's van de faculteiten
  • één vertegenwoordiger van het AAP
  • zes studenten (1 per faculteit)
  • directeur onderwijs
  • stafmedewerker onderwijs (secretaris)

De huidige samenstelling vindt u hier.