menu

Open Universiteit


Studeren bij de OU

Open Universiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KOSTEN EN KORTINGEN

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld?

Voor een inschrijving dient per cursus wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld te worden betaald. Welk collegegeld op je inschrijving van toepassing is, is onder meer afhankelijk van je studieverleden en je keuze voor bachelor- en/of mastercursussen. Daarnaast gelden eisen met betrekking tot nationaliteit. 


Belgische studenten die in Nederland, België, Luxemburg of één van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Bremen wonen, betalen wettelijk collegegeld. Indien je echter na 1991 een diploma Hoger Onderwijs aan een Nederlandse onderwijsinstelling hebt behaald, is een verhoging naar instellingscollegegeld mogelijk.
Als je voor een inschrijving instellingscollegegeld dient te betalen, kan je ook geen kortingsregeling collegegeld van de Open Universiteit aanvragen.
Bekijk hier zelf welk collegegeld op je inschrijving van toepassing is.

 

 

Tarieven 1 september 2016 – 31 augustus 2017 (inclusief studiemateriaal)

Wettelijk collegegeld (65,11 euro per EC)

Cursus:               4,3 EC            280 euro

Cursus:               8,6 EC            560 euro

Cursus:              12,9 EC           840 euro

 

Cursus:               2,5 EC             162 euro

Cursus:               5    EC             324 euro

Cursus:               7,5 EC             486 euro

 

Instellingscollegegeld bachelor (107,49 euro per EC)

Instellingscollegegeld master (143,49 euro per EC)

 

Bij de inschrijvingsprijs is inbegrepen:

• Alle cursusmateriaal (boeken, DVD’s, CD-Rom,…)
• Begeleiding: vakinhoudelijke groeps- of individuele begeleiding
• Mentoraatsondersteuning
• Drie examenkansen binnen de inschrijvingsduur
• Toegang tot de elektronische leeromgeving Studienet
• Administratieve ondersteuning door het studiecentrum
• Studentenkaart van de Open Universiteit en de Universiteit Hasselt

Kortingen

Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU)

In een aantal situaties geeft de Open Universiteit een korting op het wettelijk collegegeld aan studenten die het minder breed hebben.
Wil je een opleiding volgen aan de Open Universiteit, kom je in aanmerking voor wettelijk collegegeld, heb je een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het belastbaar minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kan je een korting op het collegegeld aanvragen.

Raadpleeg de brochure KCOU voor meer informatie.