menu

Open Universiteit


Voor OU-studenten

Open Universiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EXAMENS


In Nederland spreekt men over tentamen in plaats van examen.
Elke cursus bij de Open Universiteit wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen, een computertentamen of een mondeling tentamen zijn. Daarnaast kan het tentamen ook bestaan in de vorm van een bijzondere verplichting. Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk. Als je een tentamen met succes hebt afgerond (cijfer 6 of hoger) ontvang je naast de uitslagbrief een wettelijk erkend cursuscertificaat.  Alle schriftelijke tentamens en computertentamens kunnen in het studiecentrum in Hasselt afgelegd worden.

In Studiecentrum Hasselt kan je telkens op woensdag (13.30u), vrijdag (9.30u) en zaterdag (9.30u) computertentamens afleggen.
Opgelet: het studiecentrum is enkel de 1e en 3e zaterdag van de maand open, tenzij op feestdagen! Je kan dus niet iedere zaterdag tentamen afleggen. Via contact vind je een overzicht.

Regulier tentamen 2016 - 2017

In vijf perioden per jaar worden voor bepaalde cursussen drie keer regulier schriftelijke tentamens afgenomen. Dit is altijd 's avonds van 19.00 uur tot 22.00 uur en op vooraf vastgestelde data. De periodes zijn januari, april, juni, augustus en november.

Let wel: kijk goed na in welke periode en op welke datum van uw vak examen wordt afgenomen!

Tentamendata

  • 7 november t/m 9 november 2016 (sluitingsdatum 12.10.2016)
  • 30 - 31 januari / 1 februari (sluitingsdatum 4.01.2017)
  • 18 april t/m 20 april (sluitingsdatum 22.03.2017)
  • 3 juli t/m 5 juli (sluitingsdatum 07.06.2017)
  • 28 augustus t/m 30 augustus (sluitingsdatum 02.08.2017

 

Tentaminering masteropleiding (vernieuwde programmering)
Volgt u de masteropleiding (vernieuwde programmering) dan wordt de cursus aan het einde van het kwartiel, in de tentamenweek, afgesloten met een tentamen.

Tentamenperioden 2016-2017

Tentamenweek Kwartiel Sluitingsdatum aanmelding
7 t/m 12 november 2016  1: 29 augustus t/m 4 november 2016 
     herkansingsweek kwartiel 4
12 oktober 2016
30 januari t/m 4 februari 2017 2: 14 november 2016 t/m 27 januari 2017  4 januari 2017
18 t/m 22 april 2017 3: 6 februari t/m 14 april 2017 22 maart 2017
3 t/m 8 juli 2017  4: 24 april t/m 30 juni 2017 7 juni 2017

28 t/m 31 augustus 2017

herkansingsweek kwartiel 1 2 augustus 2017

Aanmelden

Je kan je digitaal aanmelden via mijnOU  (wij raden 6 weken voor het tentamendatum aan).

Antwoordmodel

De antwoordmodellen van de reguliere schriftelijke tentamens worden na het tentamen op Studienet (via mijnOU) aangeboden. Men kan de antwoorden meer bepaald bij de desbetreffende cursus onder het rubriekje “tentamen” terugvinden. De antwoordmodellen blijven tot de volgende tentamenronde op het net staan.
Na het vaststellen van de uitslag van een tentamen wordt de definitieve cesuur eveneens op Studienet geplaatst.

Computergebaseerd toetsen

Voor steeds meer cursussen en worden tentamens op computer afgenomen.  Computergebaseerde tentamens worden op twee manieren aangeboden:

Computergebaseerde groepstentamens (CBT-groepsgewijs)

Deze tentamens vinden plaats op vastgestelde dagen tijdens de vastgestelde reguliere tentamenperiodes. Aanmelden kan tot de sluitingsdata aanmelding.

Computergebaseerde individuele tentamens (CBT-individueel)

Deze tentamens vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum. Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Bijzondere verplichting

Sommige cursussen worden niet afgesloten met een tentamen, maar met een bijzondere verplichting. Dit kunnen verschillende opdrachten zijn: een schriftelijk werkstuk, een verslag van een practicum, bewijs van deelname aan een practicum,...

Je vindt voor de meeste cursussen een oefententamen in het studiemateriaal en op Studienet. Dit geldt ook voor geheime tentamens.

Staat er geen oefententamen op Studienet, neem dan contact op met het studiecentrum. Het centrum heeft van de cursussen met reguliere tentamens meestal de twee laatst gehouden tentamens (behalve geheime tentamens). Zij kunnen u deze per e-mail toesturen.