menu

SeniorenUniversiteit


SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De mechanismen van hartritmestoornissen: van (virtuele) hartspiercel tot gepersonaliseerde therapie

PRAKTISCH

13 nov 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


In een gezond hart wordt iedere hartslag aangestuurd door een elektrisch signaal. Tijdens hartritmestoornissen is de elektrische activiteit van het hart ontregeld. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Zo kunnen ritmestoornissen in de atria (“atriumfibrilleren”) een beroerte veroorzaken, terwijl ritmestoornissen in de hartkamers tot plotse hartdood kunnen leiden. Een beter begrip van de mechanismen die tot deze ritmestoornissen leiden, is daarom noodzakelijk om patiënten met een hoog risico vroeg te kunnen identificeren en om tot betere behandelmethoden te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen 25 jaar veel informatie opgeleverd over de microscopische mechanismen van hartritmestoornissen. We weten inmiddels dat iedere hartspiercel tientallen soorten ionkanalen bevat die gedurende iedere hartslag dynamisch openen en sluiten en samen verantwoordelijk zijn voor de elektrische activatie en het herstel van het hart. Daarnaast is de elektrische activiteit gekoppeld aan de samentrekking van de hartspiercel via veranderingen in de hoeveelheid calcium in de cel. Veranderingen in ionkanalen en/of calcium-huishouding spelen vaak een belangrijke rol in het ontstaan van ritmestoornissen. Om de complexiteit van hartritmestoornissen beter te kunnen bestuderen worden tegenwoordig naast experimentele technieken steeds vaker ook computermodellen gebruikt. Deze ‘virtuele hartspiercellen’ bieden nieuwe mogelijkheden om tot een effectievere, gepersonaliseerde therapie van hartritmestoornissen te komen.

In deze presentatie worden de belangrijkste hartritmestoornissen en de onderliggende mechanismen voorgesteld. Daarnaast worden recente ontwikkelingen in de therapie en het onderzoek van ritmestoornissen, bijvoorbeeld het gebruik van computermodellen, besproken.

Spreker

dr. Jordi Heijman volgde de opleiding tot restaurator in Brussel (KIK), Rome (ICR) en München (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege). Zij studeerde verder kunstgeschiedenis aan de VUB. Zij was opeenvolgend hoofd restaurator in het Frans Hals Museum, Haarlem (1980-1987), directeur van het Restauratie Atelier Limburg, Maastricht (1987-2010), professor Conservering / Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam, coördinator urgente conservering Lam Gods in de St.-Baafskathedraal 2010-2011 en adviseur van de Kathedrale Kerkfabriek St.- Baafs 2012-2016.