menu

Seniorenuniversiteit


Over Seniorenuniversiteit

Seniorenuniversiteit

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELKOMSTWOORD


Beste Cursisten,

Het 36e academiejaar van onze Seniorenuniversiteit was een topper. Het aantal cursisten met een abonnement steeg tot bijna 600. De aanwezigheid op de lezingen was altijd rond de 400. Gevolg was wel dat we enkele keren in beide auditoria stoelen moesten bijplaatsen. Eigenlijk is dit geen veilige situatie. In de stuurgroep hebben we daarom onderzocht op welke wijze dit succes binnen aanvaardbare grenzen te houden is. Uiteraard zijn we fier dat we zo’n sprong voorwaarts hebben kunnen maken. Het is immers een bewijs dat je ons programma globaal positief beoordeelt.

Hoe willen we vanaf het nieuwe academiejaar verder gaan?

De opdeling in een cyclus humane wetenschappen (A) en een cyclus exacte- en medische wetenschappen (B) wordt verlaten. De spreiding van beide soorten lezingen over het academiejaar zelf zullen we wél aanhouden: de thema’s zullen elkaar grotendeels naar het vroegere patroon afwisselen.

Daarbij zullen we tot midden juni 2015 de huidige abonnees voorrang geven om opnieuw in te schrijven. Er blijft echter maar één abonnement voor alle lezingen. Dit algemene abonnement wordt aangeboden tegen de prijs van € 70,00. Dat is een stijging van € 10,00 voor wie een A- of B- abonnement nam, een vermindering met € 10,00 voor wie een zogenaamd C- abonnement had - twee derde van de groep !

Er zijn weer 27 wetenschappelijke lezingen, die vooral door professoren en onderzoekers van de Vlaamse universiteiten en van de Universiteit Maastricht worden verzorgd. Een culturele daguitstap naar Louvain-la-Neuve en een meerdaagse culturele reis naar Helsinki en de Baltische staten vervolledigen het programma. Deze meerdaagse reis is tevens de afsluiter van het traject ‘de Teuten achterna’: in 2013 gingen we door Duitsland tot Gdansk. Eén jaar later was Sint Petersburg de bestemming en in 2016 verkennen we met de Baltische staten de ertussen liggende regio.

We hopen dat je er weer bij zult zijn. En uiteraard blijven nieuwe cursisten welkom. Tot maandag 28 september 2015 bij de openingslezing van het academiejaar 2015-2016.

namens de stuurgroep
Willy Goetstouwers, Voorzitter van de stuurgroep