menu

TTO - Bedrijf en regio


Over Tech Transfer

TTO - Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVER TECH TRANSFER

Innovatie is voor bedrijven niet langer een keuze, maar een belangrijke voorwaarde om stand te houden in een vrijemarkteconomie. De Universiteit Hasselt en de Limburgse hogescholen hebben zich geëngageerd om hierbij de rol van katalysator op zich te nemen. Kennisinstellingen leiden niet enkel mensen op, maar zijn bij uitstek ook geplaatst om de afstand tussen onderzoek en het bedrijfsleven te verkleinen.

In 2007 werd daarom de Tech Transfer Office (TTO) opgestart. Deze heeft enerzijds als doel de Limburgse onderzoekers aan te zetten en te begeleiden de stap naar de bedrijfswereld te maken, en anderzijds ondernemers de weg naar de kennisinstellingen te wijzen. De(r)gelijke kennis- en technologieoverdracht zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten en nieuwe ontwikkelingen op de markt gezet worden. Vanuit de TTO zijn we meer dan ooit overtuigd dat we een sleutelrol kunnen spelen door onderzoekers en ondernemers te begeleiden in ons innovatienetwerk.

Bent u als ondernemer op zoek naar expertise? Wilt u als onderzoeker uw onderzoeksresultaten vertaald zien in industrieel toepasbare oplossingen? Kijk dan verder op deze website wat de TTO precies voor u kan betekenen.