menu

UHasselt


Wedstrijdreglement Fotowedstrijd ‘Hoop’ – Virga Jessefeesten 2017

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD ‘HOOP’ – VIRGA JESSEFEESTEN 2017

 1. Opdracht:
  1. Maak een foto die op een creatieve, innovatieve en originele manier uitdrukt wat hoop voor jou en/of voor de wereld betekent.
  2. Motiveer je aanpak, beschrijf je werkwijze en prijs je werk aan.

 2. Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd door UHasselt-PXL-UCLL, met als doel studenten en medewerkers aan te zetten tot reflectie en actie over het thema HOOP, hen de mogelijkheid te geven zich creatief uit te drukken en zo bij te dragen tot de beleving rond de Virga Jessefeesten.

 3. Enkel studenten en personeelsleden van de UHasselt, PXL en ULCC mogen deelnemen aan de wedstrijd. Deelname is gratis. Inzendingen onder pseudoniem of alias worden niet aanvaard. Om deel te nemen, stuur je minimum 1 en maximum 3 beelden. Let wel: meerdere foto’s worden als een ‘reeks’ gezien en krijgen evenveel tentoonstellingsruimte als 1 foto (kleinere prints in een kader van 20x30cm). Je kan individueel of in kleine groep werken (max. 3 namen per inzending). Als je samenwerkt, vergeet dit dan niet te vermelden.

 4. Formaat en voorwaarden voor de foto:
  1. Sla je foto op als jpeg. Andere bestandsformaten worden niet aanvaard.
  2. Benoem je foto als volgt: titelfoto.naam.voornaam
  3. Standaardcorrecties en bewerkingen (zoals kleine aanpassingen van belichting, kleur, etc.) zijn toegelaten.
  4. Toevoeging van extra elementen is toegestaan. De ingezonden foto’s mogen afkomstig zijn van één beeld, maar een montage van verschillende beelden in één foto is eveneens toegelaten.
  5. De foto moet anoniem zijn. Dit wil o.a. zeggen dat er geen handtekening (of naamvermelding) in de foto mag voorkomen.
  6. De foto moet binnen de opgegeven opdracht passen. D.w.z. het onderwerp moet iets te maken hebben met ‘hoop’, verduidelijking moet in de toelichting opgenomen worden. De foto mag niet aanstootgevend, beledigend, seksistisch, pornografisch, racistisch, discriminerend, lasterlijk, kwetsend of op andere wijze onwettelijk zijn.
  7. Als je mensen herkenbaar fotografeert, vraag hen toestemming, zoals aangegeven onder artikel 8.6 t.e.m. 8.10. Als je kinderen onder de 16 jaar herkenbaar fotografeert, vraag dan toestemming aan de ouders.

 5. Formaat en voorwaarden voor de toelichting: Maak je toelichting in Word in minimaal 10 en maximaal 20 regels (Verdana 11pt op A4 portret papierformaat)

 6. Foto’s moeten ingediend worden vóór 1 mei 2017.

 7. Foto’s moeten ingediend worden via mail naar liesbeth.driessen@uhasselt.be. Voeg je foto en toelichting in bijlage toe. De organisatie maakt een afdruk op fotopapier met maximum afmeting 20 x 30 cm.

 8. Rechten:
  1. De deelnemer verklaart dat hij de intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) ten aanzien van de ingezonden foto bezit en vrijwaart.
  2. De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van al zijn intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de ingezonden foto’s.
  3. De deelnemer doet hierbij afstand van alle vorderingen, nu en in de toekomst, op een materiële of andere vergoeding voortvloeiend uit het gebruik, de reproductie, publicatie of verkoop van de ingediende foto’s, ten overstaan van de UHasselt-PXL-UCLL.
  4. De deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle vorderingen inzake het publicatierecht, het portretrecht of vorderingen inzake de privacywetgeving en verzaakt aan alle rechten op reproductie van het beeldmateriaal in gelijk welke vorm en op gelijk welk tijdstip.
  5. De deelnemer geeft UHasselt-PXL-UCLL toestemming tot het reproduceren en verveelvoudigen van de ingezonden foto, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
  6. De deelnemer verklaart dat hij de personen afgebeeld op de foto (hierna genoemd “het model”) duidelijk op de hoogte heeft gebracht van het feit dat de UHasselt-PXL-UCLL de foto op gelijk welke manier zal reproduceren, publiceren, bewerken en verveelvoudigen en dat het model hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan.
  7. De deelnemer garandeert dat het model uitdrukkelijk afstand heeft genomen op elke mogelijke vergoeding die ze zou kunnen eisen van de UHasselt-PXL-UCLL.
  8. De deelnemer garandeert dat het model afstand heeft gedaan van elke mogelijke vordering die ze zou kunnen hebben t.o.v. UHasselt-PXL-UCLL.
  9. De deelnemer heeft het model op de hoogte gebracht dat de UHasselt-PXL-UCLL de foto op gelijk welke manier mag bewerken en verkopen, zonder hiervoor de toelating te vragen aan de deelnemer of het model.
  10. De deelnemer vrijwaart de UHasselt-PXL-UCLL tegen elke mogelijke vordering van het model of enig andere mogelijke belanghebbende partij.

 9. Beoordeling
  1. De jury bestaat uit experts en medewerkers van UHasselt-PXL-UCLL. Eenmaal definitief samengesteld, zullen de juryleden bekendgemaakt worden via de website, waarna de samenstelling niet meer kan wijzigen.
  2. Er wordt bij het waarderen rekening gehouden met diverse criteria zoals fotografische kwaliteit, compositie, actualiteit, originaliteit en interpretatie van het onderwerp.
  3. De beslissing van de jury is onherroepelijk, hieromtrent wordt geen briefwisseling gevoerd. De resultaten worden bekendgemaakt op 1 juni 2017 en zullen daarna per mail worden meegedeeld aan de winnaars.

 10. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard je de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisatie zal ondernemen om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.