menu

Masterclasses Advanced Retail Design


Masterclasses Advanced Retail Design

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

De Masterclasses Advanced Retail Design bestaat uit twee modules. Iedere module omvat drie masterclasses. Afsluitend is er een inspiratietour in Antwerpen.

MC Datum Tijdstip Locatie Topic
MODULE 1 - HARDWARE
1. 04.10.2016 17.00 - 22.00 uur campus Hasselt Waardecreatie voor de offline retailer
2. 11.10.2016 17.00 - 22.00 uur campus Hasselt Herbestemming en leegstand
3. 18.10.2016 18.30 - 23.00 uur Haystack Heverlee  Effectiviteitsmetingen en toekomstvisie
MODULE 2 - SENSORY ELEMENTS
4. 15.11.2016 17.00 - 22.00 uur campus Hasselt Geurmarketing en interactie
van zintuiglijke elementen
5. 22.11.2016 17.00 - 22.00 uur campus Hasselt Sfeercreatie
6. 29.11.2016 18.30 - 23.00 uur Juttu Antwerpen Evolutionaire winkelelementen
TOUR
7. 13.12.2016 10.00 - 18.00 uur Antwerpen Inspiratietour

 Waardecreatie voor de offline retailer: uitdagingen en oplossingen

Retailing as the art of creating gains and relieving pains

In de eerste masterclass licht dr. Katelijn Quartier (UHasselt) de sterkte toe van de symbiose van retail design en marketing. Dit academisch luik wordt aangevuld door Michel van Tongeren, een autoriteit in de branding & design wereld en founder en designer bij SVT Branding & Design Group. Hij zal uiteenzetten hoe de integrale aanpak van design en marketing samen tot nieuwe en verfrissende concepten en ideeën leidt.

Indien men een holistische aanpak wenst te hanteren, is het belangrijk om een gedegen screening te doen van de huidige retail-situatie. Aline Julia (FlyAline) laat concreet via cases zien hoe zij ‘fouten’ in een winkel ervaart en hoe deze aan te pakken zijn. De instrumenten, zoals ze in de volgende vijf masterclasses aan bod komen, zullen hierbij de revue passeren.

Sprekers

dr. Katelijn Quartier | Universiteit Hasselt

Katelijn Quartier is een postdoctoraal onderzoeker en docente retail design (theorie en praktijk) aan de opleiding interieurarchitectuur van de Faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. Haar doctoraat dat zij in november 2011 verdedigde, onderzoekt de invloed van verlichting op de perceptie van de sfeer, de beleving van de ruimte (emoties) en het gedrag van consumenten in winkelruimtes. Zij heeft haar werk op diverse internationale conferenties gepresenteerd. Naast haar aanstelling aan de UHasselt is zij eveneens zaakvoerder van Retailology, een retail design consultancy bureau.

Michel van Tongeren

founder en designer SVT Branding & Design Group

Aline Julia

freelance advisor FlyAline

 

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 4 oktober 2016 van 17.00 - 22.00 uur

Locatie: campus Hasselt

 

 


 


Herbestemming en leegstand

Genius loci

In deze masterclass werken academicus Prof. Koenraad Van Cleempoel (UHasselt) en de architecten Robert Savelkoul (Witpaard BV) en Joop Petit (Phidias community innovation) samen om een boeiende interactieve sessie rond herbestemming en leegstand te geven. De academische kennis wordt hierbij gekoppeld aan enkele concrete ontwerpen van de architecten.

Met de groep zal er gereflecteerd worden over de stand van zaken betreft herbestemming van beschermde panden tot retail.

 

Sprekers

  

Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel | Universiteit Hasselt

Robert Savelkoul 

account manager retail Witpaard BV 

Joop Petit

architect Phidias community innovation

 

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 11 oktober 2016 van 17.00 - 22.00 uur

Locatie: campus Hasselt

 

 

 


Effectiviteitsmetingen en toekomstvisie

Into the future

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de vraag hoe men een retail audit zoals in de eerste masterclass kwalitatief gebeurde, meer meetbaar kan maken. Specifiek naar klantbeleving toe, zal dr. Ann Petermans (UHasselt) haar experience-measuring tool toelichten.

Kim Janssens (UHasselt) vertelt welke methodes vandaag gehanteerd worden om beleving in kaart te brengen en om winkels aan een audit te onderwerpen.

Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende effectiviteitsmetingen waaruit de retailer kan kiezen. Dit laatste luik wordt verzorgd door Wim Hamaekers (Haystack).

Om af te sluiten zal Piet Salens (RetailUpdate) ingaan op recente trends en verwachtingen in het retail-gebeuren.

 

Sprekers

dr. Ann Petermans | Universiteit Hasselt

Ann Petermans promoveerde in 2012 op het proefschrift 'Retail design in the experience economy: conceptualizing and ‘measuring’ customer experiences in retail environments' (UHasselt). Momenteel is ze is als doctor-assistent in de architectuur en interieurarchitectuur verbonden aan  de faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. ArcK, de onderzoeksgroep waaraan ze verbonden is, richt zich op ontwerpmatige, sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten van onze gebouwde omgeving, van interieur tot stad. Tot haar expertisedomein behoren belevingsgericht ontwerpen in diverse ruimtes en voor diverse gebruikersgroepen, en ontwerpen voor welbehagen (Design for Wellbeing).

dr. Kim Janssens | Universiteit Hasselt

Kim Janssens werkt als onderzoeker aan de faculteit Architectuur en Kunst (UHasselt) en is geaffilieerd onderzoeker bij School for Mass Communication Research (KU Leuven). In 2011 behaalde ze een doctoraat in de Sociale Wetenschappen aan het departement Communicatiewetenschap (KU Leuven). Haar onderzoeksinteressen liggen bij zintuiglijke marketing, impact van in-store communicatie op consumentengedrag en customer experience. Momenteel werkt ze mee aan onderzoek naar het optimaliseren van klantbeleving in een Retail omgeving.

Wim Hamaekers

managing partner haystack

Piet Salens

Uitgever RetailUpdate magazine

 

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 18 oktober 2016 van 18.30 - 23.30 uur

Locatie: Haystack, Romeinse straat 4, 3001 Heverlee

 

 

 

 

 


Geurmarketing en interactie van zintuiglijke elementen

Sensory marketing

Om tot positieve klantervaringen te komen, kunnen verschillende middelen worden ingezet, maar het gebruik van sensorische marketinginstrumenten neemt hier een voorname plaats in. In het academische luik zal dr. Lieve Doucé  (UHasselt) algemeen ingaan op de verschillende soorten van zintuigelijke prikkels die kunnen gebruikt worden. Carmen Adams (UHasselt) zal de onderlinge effecten toelichten.

Vanuit de praktijk komt Idriss Kandill getuigen hoe ABC Plan ID omgaat met het stimuleren van zintuigelijke prikkels in de projecten die ze tot uitvoering brengen. Karine Valy, zaakvoerster van La Bottega in Hasselt zet volop in op zintuigelijke ervaring en zal haar visie en vernieuwde winkel komen toelichten.

 

Sprekers

dr. Lieve Doucé | Universiteit Hasselt

Lieve Doucé heeft een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en werkt momenteel voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen bij de Marketing Onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt. In haar doctoraal proefschrift onderzocht ze de effecten van omgevingsgeuren in de winkel op consumentenreacties. Haar onderzoek focust zich momenteel op zintuiglijke marketing en klantervaringen in de winkel.

Carmen Adams | Universiteit Hasselt

Carmen Adams is FWO aspirant aan de Universiteit Hasselt, vakgroep Marketing. Haar doctoraatsonderzoek centraliseert zich rondom crossmodale correspondences. Dit zijn de neurologische paden die er tussen onze zintuigen bestaan waardoor het prikkelen van één zintuig een verwachting kan creëren in een ander zintuig (e.g., het gebruik van rood zal een verwachting van zoetheid triggeren). Zij onderzoekt hoe deze crossmodale correspondences kunnen ingezet op het vlak van product en retail design. Voor haar onderzoek werkt ze nauw samen met onderzoekers van het vakdomein architectuur (Faculteit Arck te Universiteit Hasselt) en psychologie (Crossmodal Research Lab te Oxford).

Idriss Kandil

general manager ABC - PLAN ID

Karine Valy

Zaakvoerster La Bottega

 

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 15 november 2016 van 17.00 - 22.00 uur

Locatie: campus Hasselt

 

 


 

 


Sfeercreatie

Feed your senses

In deze sessie komen verschillende atmosferische elementen aan bod die doorgaans te weinig aandacht krijgen. Een eerste element is ‘Voelen’. In deze masterclass brengt dr. Lisa Wastiels (BBRI) aan hoe tactiele elementen (die visueel worden waargenomen) gepercipieerd worden. Zowel voor retailers als designers leidt dit tot belangrijke inzichten daar er veelal wordt teruggevallen op het visuele bij ontwerp en evaluatie van interieurs.

Een tweede aspect is het creëren van sfeer via het gebruik van licht en kleur. Dr. Katelijn Quartier (UHasselt) zal de wetenschappelijke inzichten hierover toelichten. Luc van der Poel, Senior Lighting Application Specialist / designer, bij Philips Eindhoven zal de state-of-the-art in lichttechnologie (LED, OLED) uitleggen en laten zien. Verder zal hij dieper ingaan op hoe je op een goede manier met kleur en licht kan omgaan.

Serge Haelterman van Creneau International zal vanuit zijn ervaring als designer spreken over hoe men bij Creneau omgaat met het ontwerpen van atmosferische elementen.

 

Sprekers

dr. Lisa Wastiels | Belgian Building Research Institute (BBRI-WTCB-CSTC)

Lisa Wastiels studeerde Architectural Engineering aan de VUB en kreeg een MDes degree in Product Design van Harvard University. Ze behaalde haar PhD in Engineering aan VUB en deed postdoctoraal onderzoek aan KU Leuven. Momenteel is Lisa projectleider bij the Sustainable Development and Renovation Division of the Belgian Building Research Institute. Ze leidt onderzoeksprojecten gerelateerd aan zowel sociale als omgeving aspecten van sustainable design en heeft een speciale interesse in bouwmaterialen. Ze coördineert the Innoviris Strategic Research Platform “Brussels Retrofit XL” en is betrokken in tal van onderzoeksprojecten. 

dr. Katelijn Quartier | Universiteit Hasselt

Katelijn Quartier is een postdoctoraal onderzoeker en docente retail design (theorie en praktijk) aan de opleiding interieurarchitectuur van de Faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. Haar doctoraat dat zij in november 2011 verdedigde, onderzoekt de invloed van verlichting op de perceptie van de sfeer, de beleving van de ruimte (emoties) en het gedrag van consumenten in winkelruimtes. Zij heeft haar werk op diverse internationale conferenties gepresenteerd. Naast haar aanstelling aan de UHasselt is zij eveneens zaakvoerder van Retailology, een retail design consultancy bureau.

Luc van der Poel

senior lighting application specialist / designer Philips Eindhoven

 

Serge Haelterman

art director Creneau International

 

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 22 november 2016 van 17.00 - 22.00 uur

Locatie: campus Hasselt

 

 


Evolutionaire winkelelementen

Hunting, gathering and taking shelter while shopping

Doorheen de menselijke evolutie zijn er een aantal typische, quasi automatische reacties bij mensen opgebouwd die ook retail-implicaties kunnen hebben voor ontwerpers en retailers. Een typisch voorbeeld is het gebruik van natuurelementen in winkelruimtes, zoals het plaatsen van planten, aquariums, spelen met open en gesloten, hoog-laag, enz.

Prof. dr. Kim Willems (VUB) zal eerst de onderliggende processen, bevindingen en mogelijkheden toelichten.

In een volgend stuk zal 'plant-consultant' Johan Mertens van Ambius en Junior Merchandiser van Juttu (dochteronderneming van A.S Adventure), Marie De Laet, vanuit hun ervaring verder ingaan op de toepassingsmogelijkheden van groen in de winkel, alsook de bijhorende beperkingen.


Sprekers

Prof. dr. Kim Willems | VUB

Kim Willems is professor in Marketing & Consumentengedrag aan de Vrije Universiteit Brussel en Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker aan de Universiteit Hasselt. Haar doctoraatsonderzoek (2007-2012) richtte zich op differentiatiestrategieën in retailing, waarin ze onder meer expertise ontwikkelde op vlak van omgevingspsychologie in de kleinhandel. Tegenwoordig focust haar onderzoek zich hoofdzakelijk op de convergentie tussen on- en offline retailing of hoe beide werelden van elkaar kunnen leren. Gedreven door haar affiniteit voor retailing presenteerde ze haar inzichten op tal van wetenschappelijke congressen en in vooraanstaande tijdschriften.

 

Johan Mertens

sales supervisor Ambius

 

Marie De Laet 

Junior Merchandiser bij Juttu

 


  

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 29 november 2016 van 18.30 - 23.00 uur

Locatie: Juttu | Meir 19 | 2000 Antwerpen

 

  


Inspiratietour in Antwerpen

Om de theorie in praktijk te zien wordt er een hele dag een tour langs de meest inspirerende winkels in Antwerpen georganiseerd.

In groep, onder begeleiding van Philippe Swartenbroux (UHasselt), zullen de winkels bezocht worden en zal er telkens een korte toelichting gegeven worden door de eigenaar of de ontwerper van de winkel.

 

Spreker

Philippe Swartenbroux

Philippe Swartenbroux is docent interieurarchitectuur bij Universiteit Hasselt. Hij doceert ontwerpstudio's retail en herbestemming. Philippe is ook werkzaam als interieurarchitect bij pulsarchitecten.

 

Praktische info

Datum & tijdstip: dinsdag 13 december 2016 van 10.00 - 18.00 uur

Locatie: Antwerpen

Voor de inspiratietour in Antwerpen kan je enkel inschrijven wanneer je minstens 2 andere masterclasses van ARD gevolgd hebt. Wanneer je inschrijft voor de volledige reeks van masterclasses, is deze uitstap inbegrepen.