menu

Postgraduaat Cleantech Management


Postgraduaat Cleantech Management

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Tijdens het postgraduaat maak je in diverse modules kennis met de werkingsprincipes en de state-of-the-art van de belangrijkste clean technologies. Je krijgt nieuwe kennis en inzichten aangereikt door experts. Hierdoor zal je investerings- en beleidsbeslissingen wetenschappelijk onderbouwd kunnen nemen.

Je wordt gedurende 26 sessies ondergedompeld in methodes en technieken om haalbaarheidsstudies en duurzaamheidsanalyses uit te voeren m.b.t. cleantechnologies. Het postgraduaat is sterk praktijkgericht. Op het einde van het postgraduaat Cleantech Management zal je zelfstandig een techno-economische analyse (TEA) kunnen opzetten en uitvoeren.

De rode draad doorheen de opleiding is de stroommodule Cleantech Analyse. Het postgraduaat wordt afgesloten met een eindwerk.

Elke Clean Technologies module wordt geëvalueerd aan de hand een opdracht die de deelnemer individueel of in groep opneemt in een portfolio. De eindevaluatie bestaat uit een eindwerk, waarbij de deelnemers alle aspecten van de modules Cleantech Analyse individueel toepassen op een thema uit een technische module naar keuze.

Pakketten van bepaalde sessies zijn mogelijk (aanvraag via marleen.cupers@uhasselt.be).

 

 

 

Cleantech Analyse en Impact

Cleantech Analyse (stroommodule)

 • Introductie cleantech & transitiekaders
 • Techno-economische analyse
 • Duurzaamheidsanalyse
 • Omgaan met risico en onzekerheid
 • Trade-off analyse
 • Verkenning van marktomgeving

Cleantech Impact

 • Introductie cleantech in Vlaanderen
 • Business development in cleantech
 • Stakeholder management

Clean Technologies

Module Energie & materialen

 • Duurzame energiesystemen
 • Energiemanagement en -kwaliteit
 • Biogebaseerde economie
 • Techno-economische analyse
 • Van afval tot grondstof
 • Enhanced landfill mining
 • Trends in nieuwe materialen

Module Ruimte, wonen & mobiliteit

 • Duurzame mobiliteit
 • Duurzaam bouwen en wonen
 • Duurzame bedrijventerreinen
 • Ruimtelijke ordening en milieuvergunningen

Module Natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten

 • Biodiversiteit
 • Ecosysteemdiensten
 • Duurzame landbouw & voeding
 • Duurzaam waterbeheer 
 • Natuur- & bosbeheer