Fiche - UHasselt

Individuele fiche Cor DIERCKXPersoonlijke gegevens Identity 
Naam:De heer Cor DIERCKX
Functie:praktijk-assistent
E-mail: cor.dierckx@uhasselt.be
Telefoon:32-11-269111
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Instituut: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Agoralaan - gebouw D
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2013-2014 Education 2013-2014
opleidingsonderdeel functie
Verkeersplanning(1381) Lid van het onderwijsteam 
Beheer persoonlijk CV