menu

Internationaal


Internationaal UHasselt

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TEAM & CONTACT

 

Contact

internationaloffice@uhasselt.be

Centrale Dienst Internationalisering

Liesbeth Oeyen
Europese en internationale uitwisselingprogramma's en samenwerkingsverbanden en VLIR-UOS IUS project UNIKIS

Stephanie Frère
Ontwikkelingssamenwerking Zuid programma's

Lia Van Hoef
Ontwikkelingssamenwerking Noord Actie Programma (reisbeurzen, KOI, ITP, VLADOC, ICP (PhD), INCO...)

Lieselot Peeters
Ontwikkelingssamenwerking Noord Actie Programma (sensibiliseringsinitiatieven), internationale marketing en mobiliteit binnen Europa

Student & Medewerkers mobiliteit en informatiebalie

Leen Jorissen
Toelating en administratie internationale studenten

Erika Vandersmissen 
Toelating en administratie uitwisselingsstudenten (o.a. Erasmus)

Marc Thoelen
Diensten voor medewerkers en studenten (o.a. huisvesting, verzekering)

Coördinatoren internationalisering per opleiding