Logo UHasselt

menu

RCEF


RCEF

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Grote invloed van CEO familiebedrijf op keuze externe auditor    18 jul 2016

Grote invloed van CEO familiebedrijf op keuze externe auditor
18 jul 2016

CONTACTPERSOON

dr. Maarten CORTEN

32-11-268615

maarten.corten@uhasselt.be


Familiebedrijven doen een beroep op een externe financiële audit om de gevolgen van mogelijke conflicten te verkleinen. Ook heeft de CEO van een privaat bedrijf grote invloed op de keuze van de auditor. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Maarten Corten naar de rol van de externe audit in privébedrijven. Dr. Corten (faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen) doctoreerde onlangs aan de Universiteit Hasselt over het onderwerp.

Om een ongekleurd beeld te krijgen van de bedrijfsprestaties – en om het management dus goed te kunnen beoordelen – doen aandeelhouders van een bedrijf vaak een beroep op een externe auditor. “Het gevaar bestaat immers dat het management de financiële resultaten beter voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn”, aldus dr. Maarten Corten.

In zijn doctoraatsproefschrift focust de jonge onderzoeker specifiek op auditing bij private (familie)bedrijven. “Voor privébedrijven en, vooral, familiale bedrijven werd de toegevoegde waarde van zo’n externe audit oorspronkelijk als beperkt beschouwd. De meeste managers daar zijn óók aandeelhouder en, dus, minder geneigd om opportunistisch te gaan handelen en zaken rooskleuriger voor te stellen. Door de persoonlijke relaties in zulke bedrijven kunnen aandeelhouders het management bovendien makkelijker rechtstreeks controleren.”

Voor zijn doctoraatsproefschrift benaderde Maarten Corten 8.600 CEO’s van private bedrijven in België voor een onlinebevraging – met daarin vragen over onder meer bedrijfskenmerken en vragen die peilen naar hoe de CEO over auditing denkt.

Uit 586 antwoorden bleek om te beginnen dat – in weerwil van de algemene perceptie – externe audits wel degelijk een belangrijke rol vervullen in een private familiale context. Maarten Corten: “Familieondernemingen doen onder andere beroep op een externe audit om (de gevolgen van) familiale conflicten te reduceren. Een externe audit zou de emotionele lading uit deze conflicten kunnen halen door alle partijen van objectieve informatie te voorzien en hen op die manier opnieuw in staat te stellen meer rationele beslissingen te nemen.”

Maarten Corten ging ook na in hoeverre de CEO van een privébedrijf invloed heeft op de keuze van een externe auditor. “Mijn onderzoek toont dat er een sterk verband is tussen de waarde die de CEO hecht aan een externe audit en de auditor die hij daadwerkelijk kiest. Dat zou natuurlijk vragen kunnen opwerpen bij de effectiviteit van zo’n audit: de rol van een auditor is namelijk om aandeelhouders bij te staan in het monitoren van de CEO. Als de CEO zélf kan beslissen over de aanstelling en het ontslag van de auditor, dan wordt het voor de auditor moeilijker om voor zichzelf uit te maken wie nu eigenlijk zijn klant is: de aandeelhouders of het management.”

De enquête toonde verder dat die auditorkeuze op zich vaak beïnvloed wordt door de auditorkeuze van externe leveranciers en andere stakeholders. “Op die manier vergroot het bedrijf zijn legitimiteit. Want als een belangrijke leverancier een gereputeerde auditor aanstelt en jij doet dit vervolgens ook, dan lijk je een betrouwbaarder partner die interne beheersing en transparantie serieus neemt. Dat imitatiegedrag wijst er dus op dat de externe audit ook gebruikt wordt als marketinginstrument.”

Het doctoraatsonderzoek van Maarten Corten stond onder het promotorschap van prof. dr. Tensie Steijvers (UHasselt) en het copromotorschap van prof. dr. Nadine Lybaert (UHasselt). Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Meer info