Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Autonomie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AUTONOMIE

We werken op twintig kilometer van ons huis, de sportclub is met de auto tien minuten rijden en het cultureel centrum ligt twee dorpen verderop. Wie aan het professionele, sociale en economische leven wil deelnemen, moet zich verplaatsen. Voor sommigen is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Zonder hulp geraken zij mogelijk niet van de ene plaats naar de andere en dat heeft een enorme impact op hun sociale leven. Een beperkte deelname aan de maatschappij kan bovendien leiden tot economische en sociale gevolgen voor de samenleving.

Binnen autonomie trachten we het autonoom verplaatsen van personen met een verminderde mobiliteit te faciliteren. We focussen ons onderzoek op de integrale verplaatsingsketen (van locatie A naar locatie B en ook weer terug) en het gebruik van alle mogelijke verplaatsingsmodi. Hoe pakken we het concreet aan? We brengen de problemen in kaart, die personen met verminderde mobiliteit tijdens de verplaatsing ervaren. Met welke moeilijkheden worden ze tijdens de verplaatsing geconfronteerd? Hebben ze in het bijzonder moeite met specifieke deeltaken van de verplaatsing? Welke vaardigheden moeten ze beheersen om die specifieke deeltaken te kunnen uitvoeren en hoe kunnen we die objectief inschatten? Door de problemen aan vereiste vaardigheden te koppelen, werken we haalbare en realistische oplossingen uit die het autonoom verplaatsen ondersteunen. De oplossingen beantwoorden aan de specifieke noden en wensen van de doelgroep en worden besproken met de doelgroep zelf en hun formele/informele netwerk.

Wij ontwikkelen bijvoorbeeld educatie en training die de gebruiker helpt om voor het afleggen van de verplaatsing bepaalde vaardigheden aan te scherpen. Daarnaast zorgen we voor assistentie op maat tijdens de verplaatsing (bv. via assistentietechnologieën specifiek ontwikkeld voor de doelgroep) of identificeren we belemmerende omgevingsfactoren. Het optimaliseren van het (toegankelijke) vervoerssysteem is eveneens een van de pijlers binnen het autonomie onderzoek om de participatie in de samenleving te verhogen.

Projecten en realisaties

Yes, I Drive!

Het rijbewijs is voor heel wat jongeren een synoniem voor vrijheid en zelfstandigheid. Het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en laat hen toe sociale contacten gemakkelijker te onderhouden. Maar leren autorijden is voor iedereen in zekere mate stresserend en soms beangstigend. Hoe zit dat bij jongeren met autisme? IMOB zocht het uit. Lees meer >

Autisme en (leren) autorijden

Autisme is één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen ter wereld. Een autisme spectrum stoornis (ASS) kenmerkt zich door beperkingen op het gebied van communicatie, sociale interactie en flexibel denken en handelen, maar heeft het ook een invloed op het (leren) autorijden? We bestudeerden de onderliggende mechanismen van het rijgedrag van jonge en beginnende bestuurders met ASS. Lees meer >

CareVille Limburg

Hoe kunnen we ouderen langer mobiel houden? Meer mobiliteit betekent een betere levenskwaliteit. Het laat hen toe aan dagelijkse activiteiten deel te nemen en sociale contacten te onderhouden, waardoor de kans op depressie en sociaal isolement verkleint. We evalueren de rijvaardigheid van ouderen en gaan samen op zoek naar oplossingen, wanneer rijden niet meer mogelijk is. Lees meer >

Businessplan Toegankelijk Vervoerssysteem

Verwacht wordt dat - mede door de vergrijzing - het aantal personen met een mobiliteitsbeperking zal toenemen. Langer thuis wonen kan de druk op opvangcapaciteit verlichten. Toegankelijk en aangepast vervoer kan zelfstandig wonen faciliteren. Met dit businessplan zetten we een volgende stap in de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoerssysteem. Lees meer >

Viamigo: zelfstandig op pad met een coach op afstand

Sommigen ondervinden problemen wanneer ze alleen reizen, en reizen daarom meestal onder begeleiding van een familielid, vriend of vrijwilliger of maken gebruik van aangepast vervoer. Dankzij het platform Viamigo dat IMOB ontwikkelde, kunnen zij nu ook zonder begeleider op pad. Een coach (zorgverlener, mantelzorger, vriend of familielid) volgt hen in real-time op afstand en kan bij problemen actie ondernemen. Lees meer >