Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BOF-PROGRAMMA MET FACHHOCHSCHULEN

Wat?

Het BOF-programma i.s.m. Fachhochschulen (FH) in Duitsland financiert de reis- en verblijfsonkosten van doctoraatsstudenten die aangesteld zijn aan een FH en een doctoraat aan de UHasselt doen, specifiek in het kader van de jaarlijkse samenkomst van de doctoraatscommissie.

Wie?

Doctoraatsstudenten tewerkgesteld aan de University of Applied Sciences Kaiserslautern die een doctoraat voorbereiden aan UHasselt (cf. Memorandum of Understanding (MoU) tussen University of Applied Sciences Kaiserslautern en UHasselt) kunnen een aanvraag indienen voor financiering van de reis- en verblijfsonkosten, specifiek in het kader van de jaarlijkse samenkomst van de doctoraatscommissie.

Daartoe dient een overeenkomst opgesteld te worden (annex bij MoU – contacteer JointPhD@uhasselt.be) en de doctorandus dient een goedgekeurd doctoraatsdossier te hebben. Aanvragen dienen te gebeuren via het voorziene aanvraagformulier.

Deadline?

Er is geen vaste deadline. Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden en worden beoordeeld bij de eerstvolgende vergadering van de Onderzoeksraad.

Meer informatie?

UHasselt contactpersoon financiering: bof@uhasselt.be 

UHasselt contactpersoon overeenkomst/annex: JointPhD@uhasselt.be