Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderwijs

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BA/MA MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

We wonen op vijf kilometer van school, de sportclub is tien minuten fietsen en het cultureel centrum ligt twee dorpen verderop. Wie aan het professionele, sociale en economische leven wil deelnemen, moet zich verplaatsen. Mobiliteit is dus de motor van de maatschappij, maar stelt de maatschappij ook voor enkele uitdagingen. Hoe verplaatsen we ons: te voet, met de fiets, met de auto, bus of trein? Welke impact heeft die keuze op de maatschappij? Is de weginfrastructuur voldoende aangepast voor o.a. zwakke weggebruikers?

Tijdens de opleiding Mobiliteitswetenschappen verdiepen de studenten zich in deze complexe en steeds veranderende relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid/omgeving/milieu) en mobiliteitsmodi (verplaatsingswijze). De studenten brengen veelzijdige mobiliteitsuitdagingen in kaart, onderzoeken ze en werken oplossingen uit. Tijdens de studie denken ze creatief en inventief na over mobiliteit. Ze denken en doen, en dat steeds met een open blik. 

De opleiding bestaat uit een bachelor en een master. Bovendien bieden we ook een Engelstalige master aan. Deze masteropleiding kan bovendien ook vanop afstand gevolgd worden. 

 

BA/MA Mobiliteitswetenschappen

In de opleiding Mobiliteitswetenschappen word je opgeleid om:

▪ mobiliteitsuitdagingen te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;
▪ mobiliteitsvraagstukken te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;
▪ oplossingen en maatregelen te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en - indien nodig - bij te sturen;
▪ over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel deskundigen, betrokkenen, als de overheid.

Ontdek meer over de Ba/Ma Mobiliteitswetenschappen

 

 

 

 

Master of Transportation Sciences

De internationale masteropleiding Transportation Sciences traint studenten om uitdagingen op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid te herkennen en zelf oplossingen te bedenken. De studenten houden hierbij rekening met meerdere facetten: economie, maatschappij, stedelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur.

Ontdek meer over de masteropleiding 'Transportation Sciences'.

Master of Transportation Sciences by Distance Learning

Voor wie zijn/haar masterstudies met een job wil combineren, kan de Master of Transportation Sciences by Distance Learning volgen. In de master komen alle opleidingsonderdelen van de voltijdse master aan bod, maar de colleges worden zo gegroepeerd dat de studenten elk semester slechts één week op de campus worden verwacht. 

Ontdek meer over de masteropleiding 'Transportation Sciences by Distance Learning'