Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Businessplan Toegankelijk Vervoerssysteem

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BUSINESSPLAN TOEGANKELIJK VERVOERSSYSTEEM

Een beperkte mobiliteit (bv. het gebruik van een rolstoel) kan kansen op vlak van huisvesting, opleiding, tewerkstelling verminderen. Verwacht wordt dat – mede door de vergrijzing – het aantal personen met een mobiliteitsbeperking zal toenemen. De druk op opvangcapaciteit zal stijgen en de behoefte om langer thuis te wonen, dringt zich op. Toegankelijk en aangepast vervoer kan zelfstandig wonen faciliteren. Tot op heden was het vervoerssysteem echter versnipperd en niet-gebiedsdekkend. Dit businessplan is een volgende stap in de uitbouw van een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoerssysteem.

Marktstudie: alle betrokkenen aan het woord
In de marktstudie peilden we naar de noden en wensen van alle betrokkenen. Hoeveel willen ze voor een verplaatsing per km betalen? Zijn ze bereid om tijdens daluren te rijden, als dat goedkoper zou zijn? … We schatten het huidige aantal gebruikers en ritten van aangepast vervoer in en maakten een voorspelling voor de toekomst. We gingen ook na welke impact verschillende (beleids)maatregelen hebben op het verplaatsingsgedrag van personen met een beperking en meer bepaald op het gebruik van aangepast vervoer.

Tot slot ontwikkelde IMOB een rittenplanningsmodel. Dat model berekent het aantal benodigde (transport)middelen voor vervoersaanbieders, indien de rittenplanning volledig geoptimaliseerd zou worden (nl. kosten besparen door ritten te combineren en routes zorgvuldig te plannen). We trachten dus het aantal transportmiddelen, het aantal afgelegde kilometers als de tijd dat voertuigen en chauffeurs worden ingezet, te minimaliseren.

Terug naar overzicht >