Logo UHasselt

menu

Opleiding CIGO


CIGO 31 Workshop

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CIGO 31 WORKSHOP

 Kom samen met onze CIGO alumni

Woensdag 19 februari 2020

Een procesperspectief op multi-actorsamenwerking: een ontmoeting tussen CIGO en samenlevingsvraagstukken?


Sinds 40 jaar verdiepen CIGO-deelnemers zich in de interactiedynamiek in groepen en organisaties met het opzet samenwerkingsprocessen effectiever te leiden of begeleiden. De kern van het CIGO-perspectief bleef gedurende die jaren ongewijzigd: veranderingen krijgen vorm in de manier waarop mensen ze ‘mee-maken’, en gerichte aandacht voor dat proces is een voorwaarde tot generatief ontwikkelen. Met deze invalshoek biedt CIGO een essentiële aanvulling op de technisch-structurele focus die gangbare managementpraktijken kenmerkt – al 40 jaar standvastig vernieuwend. 

Gedurende die tijd ontwikkelde CIGO in een aantal opzichten. Diverse samenlevingsvraagstukken worden steeds prangender en initiatieven rond hernieuwbare energie, duurzaam materiaalgebruik, leefbare steden en mobiliteit, bijvoorbeeld, lopen vaak moeizaam. Waar de geïnstitutionaliseerde participatie-aanpak tekortschiet, groeit de vraag naar procesinzicht. Welke interactievormen brengen de diverse betrokkenen samen in een generatief proces? Sinds een 10-tal jaren wijdt CIGO een 2-daagse specifiek aan dit thema: het (bege)leiden van multi-actorsamenwerking, als raakvlak van proceskunde en een leefbare samenleving. Wat heeft CIGO in deze actuele context te bieden en te leren?

Op woensdag 19 februari onderzoeken we deze vraag met CIGO-alumni, elk op hun manier ervaren in het (bege)leiden van veranderprocessen. Wat zijn specifieke uitdagingen van ontwikkelingen op deze schaalgrootte en van de bijhorende heterogeniteit van actoren? Waar liggen mogelijkheden die nog te weinig verkend zijn? En wat is de mogelijke bijdrage van een procesperspectief in deze actualiteit?
We nodigen je uit om je met CIGO-genoten en een aantal ‘professional friends’ in deze vragen te verdiepen. We doen voor deze bijeenkomst beroep op Marc Craps, hoofddocent aan het Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) van de KU Leuven en sinds 1995 als onderzoeker actief in samenwerkingsinitiatieven in verschillende duurzaamheidskwesties. Marc neemt ons mee in zijn ervaring en bevindingen, als impuls voor een verdiepend gesprek over ons vak als (bege)leiders van veranderprocessen.

Activiteit voor CIGO-alumni

Mogelijkheid een ‘professional friend’ naar deze bijeenkomst mee te brengen. Denk je aan iemand die je wilt introduceren in het CIGO-netwerk en die belang stelt in het inhoudelijke thema? Schrijf haar/hem mee in. Daarmee genieten jullie beiden van een korting op de deelnamekost.


Programma

13.00 uur Onthaal
13.30 uur Start van de activiteit
18.30 uur Receptie
19.30 uur Mogelijkheid aan te sluiten bij een gezamenlijk diner en te blijven overnachten

 

Praktisch 

  • Datum: woensdag 19 februari 2020 - ontvangst 13.00 uur, start activiteit 13.30 uur 
  • Locatie: De Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2, 3450 Geetbets
  • Kostprijs: €150 excl. BTW voor het namiddag programma
  • Kostprijs 'Bring a CIGO-friend': Indien u een ‘professional friend’ meebrengt, is de deelnamekost €200 excl. BTW voor beiden samen.
  • Diner: €65 excl. BTW per persoon. 
  • Overnachting + ontbijt: indien u wenst te overnachten, dient u zelf te reserveren via de Heerlijckyt (reservatie op basis van beschikbaarheid)
    De overnachting dient dan rechtstreeks afgerekend te worden met de Heerlijckyt van Elsmeren.

 

 Marc Craps is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Toegepaste Wetenschappen van de KU Leuven – Campus Brussel. Als actieonderzoeker verdiept hij zich in samenwerkingsinitiatieven rond complexe duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast staat hij in voor de vakken Strategische Organisatieontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Marc studeerde Organisatiepsychologie, Sociaal-Culturele Antropologie en Filosofie aan de KU Leuven. Na enkele jaren als onderzoeksassistent aan het Centrum voor Organisatie- en Gemeenschapspsychologie vertrok hij naar Latijns Amerika, waar hij gedurende 15 jaar werkte met lokale gemeenschappen, NGO’s en diverse overheden. Die ervaring legde de basis voor zijn doctoraat over multi-actorsamenwerking voor duurzaam resource-management (2005). Marc is nog steeds actief in diverse Noord-Zuidinitiatieven maar is sindsdien als onderzoeker ook betrokken bij meer plaatselijke samenwerkingen rond o.a. waterbeheer en circulaire economie. Zijn interesse gaat daarbij steeds naar het belang van de kwaliteit van relaties in deze duurzaamheidsinitiatieven.