Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

CareVille Limburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CAREVILLE LIMBURG

Het proeftuinproject CareVille Limburg helpt ouderen om langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis te wonen. In dit IWT-project onderzoeken we hoe we ouderen langer zelfstandig mobiel kunnen houden. Meer mobiliteit betekent namelijk een betere levenskwaliteit. Het laat hen toe aan dagelijkse activiteiten deel te nemen en sociale contacten te onderhouden, waardoor de kans op depressie en sociaal isolement verkleint.

Mix van testen: in het ziekenhuis én in de rijsimulator
We onderzochten welke klinische testen ons iets vertellen over rijvaardigheid en welke wegomstandigheden idealiter nagebootst worden in een rijsimulator om ouderen op de juiste vaardigheden te testen (bv. invoegen op autosnelweg, links afslaan op een kruispunt). Op basis van die gegevens evalueren we hoe veilig iemand rijdt. Binnen ons rijveiligheidscentrum ‘Samen Veilig Mobiel’ ligt de focus op wat er wél nog mogelijk is. Voor senioren die verminderd rijveilig zijn, onderzoeken we daarom of we hun rijvaardigheid met een training kunnen verbeteren.

Samen op zoek naar alternatieve oplossingen
Wanneer autorijden niet meer mogelijk is, informeren we hen over vervoersalternatieven. Het is onze ambitie om dat aanbod te optimaliseren. Daarom vroegen we aan de oudere testpersonen om de moeilijkheden te melden, die ze tijdens het verplaatsen ondervinden (bv. toegankelijkheid haltes). Ze vullen dit in via een hiervoor ontwikkeld webformulier of gebruiken de GIS-gebaseerde smartphone-app. Dankzij hun ervaringen kunnen we verbetervoorstellen omtrent (on)bereikbaarheid, gevaarlijke situaties, enz. uitwerken en aan de bevoegde instanties doorgeven. Tot slot onderzoeken we hoe het multimodaal vervoer geoptimaliseerd kan worden door een samenwerking tussen ouderenvoorzieningen op te zetten.

Terug naar overzicht >