Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CHARTER PROMOTOR - DOCTORANDUS

Dit charter beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van (co)promotoren en doctorandi. Het kan beschouwd worden als een intentieverklaring, die onderschreven en geïmplementeerd dient te worden door beide partijen. Bovendien kan het charter gebruikt worden als instrument ter bespreking van wederzijdse verwachtingen, zowel bij de start van het doctoraat als doorheen het doctoraatstraject, met als gezamenlijk doel het tot een goed einde brengen van het doctoraat binnen de vooropgestelde termijn.

 

Zowel een goede (co)promotor als een goede doctorandus respecteert ook het doctoraatsreglement en het integriteitscharter van de Universiteit Hasselt.

 

Vind hier het volledige charter terug en lees wat een profiel van een goede promotor en een goede doctorandus is.