Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Cleantech Management


Postgraduaat Cleantech Management

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTGRADUAAT CLEANTECH MANAGEMENT

Hoe haal je - technisch, economisch én ecologisch - het meest uit cleantech?

Cleantech is meer dan een modewoord. Anno 2017 zijn schone technologieën een economische noodzakelijkheid. De cleantech-mogelijkheden op de markt lijken haast onbeperkt, maar welke innovatieve cleantechnologies kunnen voor jouw bedrijf écht het verschil maken, op ecologisch, technisch én economisch vlak?

In het postgraduaat Cleantech Management krijg je niet alleen een overzicht van de nieuwste state-of-the-art clean technologies. Dit nieuwe postgraduaat van Universiteit Hasselt School of Expert Education (UHasselt SEE) leert je ook op een kritische, analytische manier de juiste keuze maken, en met impact die visie vertalen naar een brede groep stakeholders.

De UHasselt SEE opleiding Cleantech Management? Dat is kennen. Kunnen. En doen.

KENNEN
De clean technologies die vandaag op de markt zijn, bieden interessante oplossingen voor heel wat uitdagingen waar bedrijven vandaag mee worstelen. Maar het is niet altijd evident om door het bos de bomen te zien. Produceer ik mijn eigen elektriciteit via zonnepanelen of warmtepompen? Vind ik economisch en ecologisch interessante alternatieven voor mijn dieselwagens of trucks? Managers, bedrijfsleiders en adviseurs hebben nood aan meer inzicht in de status, de ontwikkelingen en de vooruitzichten van de belangrijkste clean technologies, zodat ze van daaruit – kritisch en analytisch – een gefundeerde keuze kunnen maken. Een keuze, die niet alleen vanuit technisch oogpunt interessant is, maar die ook economisch rendeert. Daarnaast biedt cleantech oneindig veel nieuwe opportuniteiten voor bedrijven. Met dit UHasselt SEE postgraduaat willen we de deelnemers ook inspireren om die nieuwe inzichten, technologieën en methodes in te zetten om nieuwe zakelijke activiteiten te creëren of aan te trekken.

KUNNEN
Het postgraduaat zet je aan het rekenen wanneer het gaat over vragen zoals: Wat verwacht je op technisch vlak precies van deze groene investering? En wat is de economische impact van die beslissing? Vandaag en op lange termijn? Cleantech Management wil de deelnemers aanzetten om heel gefundeerd de juiste afwegingen te maken. Op basis van objectieve feiten en consequenties. En rekening houdend met alle risico’s en onzekerheden.

DOEN
Als je als bedrijf de kaart van cleantech trekt, moet je die visie ook uitdragen naar andere stakeholders – binnen én buiten je organisatie. Ook het engagement van je werknemers, aandeelhouders, klanten, buurtbewoners en de overheid is een belangrijke succesfactor. Hoe maak je hen warm voor dit groene verhaal? Ook daar besteden we in de opleiding ruimschoots aandacht aan.

Ontdek het programma >

 

Doelgroep

Het postgraduaat Cleantech Management richt zich tot:

  • Managers, experten en bedrijfsleiders in profit en non-profit organisaties die actief inzetten op het verduurzamen van hun organisatie (naast lijnmanagers, ook managers en experts van afdelingen zoals EHS, R&D, CSR, quality, maintenance & facilities, etc.)
  • Consultants die organisaties bijstaan in het opzetten en implementeren van duurzaamheidsplannen.
  • Beleidsmakers verantwoordelijk voor het uitwerken van cleantech- of milieubeleid.

Heb je een technologische achtergrond? Dan vind je naast een update in technologieën de brug naar de economische rationaliteit. Hoe kan je verschillende technologieën vergelijken om een gegronde keuze te maken tussen de mogelijkheden.

Heb je een economische achtergrond? Dan vind je in dit postgraduaat verdieping wat betreft de technologische opties die er vandaag voorhanden zijn. Een breed pallet van clean technologies op het vlak van o.a. energie, materialen, wonen, mobiliteit en ecosysteemdiensten komen aan bod. 

Na het volgen van de opleiding zal je in staat zijn om:

Ken jij de recente status en toepassingsmogelijkheden van de belangrijkste clean technologies;
Kan jij een volledige TEA-cyclus in de praktijk zetten met het oog op het formuleren van gemotiveerde beleidsaanbevelingen voor bedrijf of overheid;
Kan jij andere belanghebbenden (vb. CEOs, politici, middenveld, omwonenden, …) op een correcte wijze overtuigen van de maatschappelijke wenselijkheid van clean technologies.

 

"Om de hefboom van clean technologies ten volle te benutten, hebben we meer managers nodig die kritisch deze nieuwe technologieën kunnen selecteren, zowel op hun ecologische als economische haalbaarheid. Het nieuwe postgraduaat Cleantech Management geeft managers en adviseurs de nodige kaders om slimme keuzes in cleantech te maken. Daadkrachtige managers met visie weten ook hoe deze keuzes met impact te implementeren."

Jean-Pierre Dekesel, Chief Sustainability Officer, Recticel

“Het postgraduaat CleanTech Management was een verrijking in functie van mijn activiteiten als zelfstandig Consultant Duurzaamheid en Milieu. Door de innovatieve insteek kan ik bedrijven nu gerichter adviseren rond duurzame productieprocessen en cleantech.” 

Leen Schreers, zaakvoerder, Invensus

"Dankzij het postgraduaat CleanTech Management heb ik een uitgebreid overzicht gekregen van de nieuwste milieuvriendelijke technologieën en hun onderlinge relatie. Vooral die onderlinge invloed was verrassend, maar nu ik er oog voor heb, kan ik het niet meer wegdenken uit mijn dagelijks werk. Naast nieuwe inzichten heeft het mij een waardevol netwerk van collega’s opgeleverd om ideeën uit te wisselen. Zij helpen mij vaak om een probleem vanuit een andere invalshoek te benaderen.”  

Felix Lacroix, Senior Adviseur Rijksdienst voor ondernemend Nederland

  

Organisatie