Logo UHasselt

menu

REVAL Academy


REVAL Academy

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REVAL ACADEMY 2018-2019


BIJSCHOLING

Cognitief-motorische dubbeltaak kost
in de neurologische en geriatrische revalidatie


zaterdag 26 januari 2019

 


Inhoud

Heel wat ouderen en personen met neurologische aandoeningen zoals CVA, TBI, MS en Parkinson vertonen ernstige moeilijkheden met het tegelijk uitvoeren van cognitieve en motorische taken (dubbeltaken). Bijvoorbeeld, wandelen of koken en tegelijk een gesprek voeren, kan al leiden tot een duidelijke vertraging in het stappen of zelfs het stoppen. Dit duidt op een mogelijke grote impact van dubbeltaakproblemen op het dagelijkse leven.

Er is heel wat onderzoek verricht rondom dubbeltaken. Tijdens een theoretische uiteenzetting zal uitgelegd wat de verklaringsmechanismes zijn voor een zogenaamde ‘dubbel taak kost’, waarom dit belangrijk is bij ouderen of neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld werkprestatie of valrisico) én hoe je dubbel taak kost in de praktijk kan meten door een vergelijking van enkelvoudige met dubbelvoudige taken. Bijvoorbeeld, afzonderlijk stappen versus het uitvoeren van een cognitieve taak zoals tellen, woorden opsommen, reactietijd op bepaalde prikkels, etc. Ook zullen handvaten gegeven worden hoe je de moeilijkheidsgraad van de cognitieve en motorische taak kan variëren in functie van probleemdetectie maar ook behandelingsaanpak.

Nadien worden twee workshops voorzien om zelf te ervaren alsook toe te passen wat theoretisch werd toegelicht. Eén sessie betreft het gestandaardiseerd meten van de dubbeltaak kost, de andere sessie betreft variatie in de trainingsmogelijkheden.

 

Programma

08.30 uur Onthaal
09.15 uur Theorie deel 1
11.00 uur Koffiepauze
11.30 uur Theorie deel 2
13.00 uur Broodjeslunch
13.30 uur Workshops ronde 1
14.45 uur Koffiepauze
14.15 uur Workshops ronde 2 
16.30 uur Einde


Workshops

U kunt iedere workshop volgen.

  • Workshop 1: meten van dubbeltaak kost
  • Workshop 2: trainingsaanpak

 

Sprekers en workshop begeleiders

Peter Feys, prof. Alice Nieuwboer (KULeuven), Joke Spildooren, Renee Veldkamp, Caroline Schrouwen, Ilse Baert, Fanny Van Geel

 

Doelgoep

Kinesitherapeut, ergotherapeut, (revalidatie)arts, (neuro)psycholoog


Accreditatie bij Pro Q Kine en voor de artsen is in aanvraagPraktische info

Datum & tijdstip: zaterdag 26 januari 2019 van 08.30-16.30 uur
Locatie: UHasselt | Campus Diepenbeek
Kostprijs: € 160 incl. btw
Kostprijs stagementoren UHasselt: € 60 incl. btw
Kostprijs bachelor- en masterstudenten:  60 incl. btw