Logo UHasselt

menu

REVAL Academy


REVAL Academy

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REVAL ACADEMY 2018-2019


BIJSCHOLING

Cognitief-motorische dubbeltaak kost
in de neurologische en geriatrische revalidatie


zaterdag 26 januari 2019

 

Helaas, deze REVAL Academy bijscholing is volzet! U kunt zich hier eventueel registeren voor de wachtlijst voor de bijscholing Cognitief-motorische dubbeltaak. U krijgt bericht als er een afmelding is en uw inschrijving op de wachtlijst als definitief mag worden beschouwd. 


Inhoud

De studiedag richt zich op cognitief-motorische interferentie, met als doel inzichten en praktische vaardigheden te delen omtrent dubbel taken die toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Het thema wordt algemeen toegelicht gezien de principes vrij gelijkaardig toepasbaar zijn bij neurologische condities als bij ouderen. Geregeld worden voorbeelden bij een bepaalde doelgroep verwerkt in de verschillende presentaties. Tijdens de workshops worden ‘meting’ en ‘oefenen’ van dubbel taken geoefend en kijken we uit naar input vanuit de deelnemers vanuit eigen ervaringen. 

Voormiddag: theoretische benadering 

 • Cognitie in interactie met motoriek
  Prof. Joke Spildooren, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt
  De studiedag start met casuïstiek waarbij de motoriek bij oudere personen met cognitieve dysfuncties door veroudering wordt besproken alsook begrippen van cognitieve (dys)functies en cognitief-motorische dubbeltaken worden ingeleid.

 • Cognitief-motorische interferentie
  Dr. Ilse Baert, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt
  Cognitief-motorische interferentie wordt toegelicht vanuit het standpunt van de therapeut en klinische onderzoeker. Een overzicht wordt geboden van de mogelijkheden om cognitief-motorische interferentie te meten aan de hand van diverse dubbeltaken en kwantificatie door dubbeltaak kost berekening. Tevens wordt inzicht verkregen in de grootorde van dubbel taak kost op motorisch en cognitief vlak, alsmede de relevantie van cognitief-motorische interferentie binnen dag dagelijks functioneren.

 • Verklaringsmechanismes en behandelingsstrategieën
  Prof. Alice Nieuwboer, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, KULeuven
  De verklaringsmechanismes van cognitief-motorische interferentie en dubbeltaken wordt uitgediept vanuit conceptueel en neurowetenschappelijk kader. Vervolgens worden evidence-based behandelingsstrategieën voorgesteld gaande van dubbeltaak training tot het aanbieden van aparte cognitieve en motorische training. De meeste evidentie is momenteel voorhanden bij de ziekte van Parkinson, maar met toepassingsmogelijkheden bij andere neurologische aandoeningen of ouderen met milde cognitieve beperkingen. 

 • Instructie workshops
  Dra. Renee Veldkamp, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt
  De namiddag zal plaatsvinden in deelgroepen. Instructies wie welke workshop waar volgt, worden gegeven alsook de algemene aanpak in de workshops.

Namiddag: workshops

Een interactieve, adaptieve tablet applicatie werd ontwikkeld voor het meten en oefenen van dubbeltaken. (dit in samenwerking met IT (EDM, PXL) en de Vlaamse MS centra). Deelnemers kunnen iedere workshop volgen.

 • Assessment: Dra. Fanny Van Geel
  Diverse voorbeelden van het testen van cognitief-motorische interferentie tijdens dubbeltaken worden praktisch uitgevoerd door de deelnemers met berekening van de dubbeltaak kost. Er zal ook gevraagd worden om zelf praktische keuzes toegepast op casuïstiek voor te stellen ter verkrijgen van feedback. 

 • Behandeling: Dr. Ilse Baert, Dra. Renee Veldkamp
  Een dubbeltaak training programma bestaande uit elf diverse oefeningen met verscheidene moeilijkheidsgraden kan worden uitgeprobeerd. Tevens wordt de nadruk gelegd hoe feedback gegeven kan worden en hoe progressie opgebouwd kan worden. Om de klinische toepasbaarheid te verdiepen, zal er ook gevraagd worden om zelf praktische oefeningen toegepast op casuïstiek voor te stellen ter verkrijgen van feedback.

Programma

08.30 uur Onthaal
09.00 uur Verwelkoming, prof. Peter Feys
09.15 uur Theoretische benadering deel 1
Cognitie in interactie met motoriek, Prof. Joke Spildooren, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt
Cognitief-motorische interferentie, Dr. Ilse Baert, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt
10.45 uur Koffiepauze
11.15 uur Theoretische benadering deel 2
Verklaringsmechanismes en behandelingsstrategieën, Prof. Alice Nieuwboer, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, KULeuven
Instructie workshops
Dra. Renee Veldkamp, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt
12.30 uur Broodjeslunch
13.15 uur Workshops ronde 1
Workshop Assessment: Dra. Fanny Van Geel
Workshop Behandeling: Dr. Ilse Baert, Dra. Renee Veldkamp
14.15 uur Koffiepauze
14.30 uur Workshops ronde 2 
Workshop Assessment: Dra. Fanny Van Geel 
Workshop Behandeling: Dr. Ilse Baert, Dra. Renee Veldkamp
15.30 uur  Reflecties
16.00 uur Einde

 

Sprekers en workshop begeleiders

prof. dr. Peter Feys, prof. Alice Nieuwboer (KULeuven), dr. Joke Spildooren, mevr. Renee Veldkamp, dr. Ilse Baert, mevr. Fanny Van Geel

 

Doelgroep

Deze bijscholing is relevant voor meerdere disciplines in de zorg, zoals de kinesitherapeut, ergotherapeut, revalidatie-arts, neuropsycholoog maar ook voor andere disciplines zoals de verpleegkundigen en andere geïnteresseerden.


Deze bijscholing is geaccrediteerd door Pro-Q-Kine. De accreditatie voor artsen is in aanvraag. Praktische info

Datum & tijdstip: zaterdag 26 januari 2019 van 08.30-16.30 uur
Locatie: UHasselt | Campus Diepenbeek Gebouw D
Kostprijs: € 160 incl. btw
Kostprijs stagementoren UHasselt: € 60 incl. btw
Kostprijs bachelor- en masterstudenten:  60 incl. btw

 

Inschrijven

 

Helaas, deze studiedag is volzet! U kunt zich hier eventueel registeren voor de wachtlijst voor de bijscholing Cognitief-motorische dubbeltaak. U krijgt bericht als er een afmelding is en uw inschrijving op de wachtlijst als definitief mag worden beschouwd.