Logo UHasselt

menu

Help studenten


Algemene Help

Help studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

COMPUTER POLICY

 Gebruik van de computer systemen in UHasselt

 1. Algemene gedragscode

  De PC's, servers en aanverwante apparatuur, die toegankelijk zijn voor studenten, mogen enkel worden gebruikt voor taken die rechtstreeks verband houden met studieactiviteiten aan de campus
  Verder is iedereen ook onderworpen aan de gedragscode van Belnet, die Internetprovider is voor de universiteit
  Tenslotte wordt ook verwezen naar de Belgische wetgeving, inzake privacy, briefgeheim, auteursrechten, en aanverwante domeinen.

 2. Concrete afspraken (niet-exhaustieve lijst)

  • Login-gegevens zijn strikt persoonlijk: gebruikersnamen en paswoorden mogen niet aan anderen uitgeleend worden; het is verboden om login-gegevens van anderen te gebruiken.
  • Het is niet toegestaan om via het netwerk een valse identiteit aan te nemen.
  • Systeeminformatie, systeemconfiguraties of beschikbare toepassingsprogramma's mogen niet gewijzigd worden.
  • Het is niet toegelaten om toegang te verwerven tot (al dan niet genetwerkte) informatie of systemen die niet publiekelijk toegankelijk zijn of waartoe de eigenaar u geen toegang heeft gegeven. Ook pogingen hiertoe zijn strafbaar. 
  • De computers en het netwerk van de instelling mogen niet gebruikt worden voor commerciële of politieke doeleinden, op om het even welke manier. 
  • Het is verder niet toegestaan:
   • ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk materiaal te maken. op te slaan, te verspreiden of te verhandelen via UHasselt-computersystemen
   • illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden, aan te bieden of op te slaan via UHasselt-computersystemen
   • uitwisselingsprogramma's of P2P-indexes of -systemen te installeren,  aan te bieden of te beheren via UHasselt-computersystemen