Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Mobiliteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DATA SIM

In 2016 is de verkoop van elektrische auto’s in België met bijna de helft gestegen. De Europese Unie verwacht dat elektrische auto’s in 2020 in massaproductie kunnen gaan en de echte doorbraak dan zal volgen. Rijden we tegen 2025 allemaal elektrisch? Wat betekent dit voor de toekomst? Binnen het Europese project DATA SIM simuleerde IMOB samen met negen internationale partners een massale overstap op elektrische voertuigen en bestudeerde het effect ervan op mobiliteit en distributienetwerken. Dreigt de straatverlichting bijvoorbeeld uit te vallen, wanneer veel elektrische voertuigen in een straat tegelijkertijd worden opgeladen? Op welk tijdstip kunnen we onze voertuigen het best opladen?

 

Geavanceerde dataverzameling
Tot nog toe baseerden de meeste mobiliteitsonderzoeken zich op de input van deelnemers: weggebruikers hielden een dagboek bij, noteerden hun trajecten en vulden vragenlijsten in. Voor het eerst werden verschillende wetenschapsdomeinen (datamining, database management, complex systems, transport, energie, computerwetenschappen) samengebracht om oplossingen uit te werken binnen een project met ‘mobiliteit’ als primair doel. GSM en diens GPS-traces werden ingezet om in real-time geregistreerde tijd-ruimte informatie te verzamelen. Die aanpak zorgde voor meer nauwkeurige data en uiteindelijk voor een nauwkeuriger onderzoeksresultaat.

Zwakke punten in distributienetwerk opsporen
De onderzoekers brachten het verplaatsingsgedrag van Belgen in kaart. Waar rijden ze naartoe en welke afstand leggen ze af? Waar laden ze hun auto’s op? In welke zones stijgt m.a.w. de behoefte aan energie en kan dus mogelijks een energietekort ontstaan? Met die inzichten verschaffen we beleidsmakers nuttige informatie om het netwerk in die gebieden te versterken en oplaadpunten opnieuw te ontwerpen.

Slimmere elektriciteitsnetwerken
Fluctuatie, een schommelende energieproductie, is een van de belangrijkste uitdagingen voor hernieuwbare energie. Binnen DATA SIM bestudeerden IMOB en consortiumpartners ook hoe energieoverschotten kunnen worden opgeslagen en/of extra energie in de accu’s – indien nodig – naar het netwerk teruggevoerd kan worden.

Hoogst mogelijke score
Het project kreeg de hoogst mogelijke score (excellent) die werd toegekend door een jury van experten tijdens de final review in Pisa op 11 oktober 2014.

Terug naar overzicht >