Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DAG VAN DE DUURZAAMHEID


Datum: donderdag 29 april 2021     

Studenten van de educatieve master economie organiseren de Dag van de Duurzaamheid voor leerlingen van de derde graad ASO of TSO met een (bedrijfs)economische basisopleiding. De studenten worden hierbij deskundig begeleid door de vakdidactici economie van de UHasselt (Karolien Vlayen en Tom Kuppens).

Tijdens deze dag leren de leerlingen welke rol het bedrijfsleven kan en moet spelen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

De dag start met een interactief hoorcollege waarin de leerlingen onder begeleiding van prof. dr. Tom Kuppens reflecteren over de bijdrage van de economie aan een veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid. Dit doen we vanuit het concept van de donuteconomie van Kate Raworth. We vragen ons met andere woorden af hoe een economie, die een sociaal fundament realiseert voor iedereen zonder de ecologische draagkracht van onze aarde te overschrijden, eruit kan zien.
Kan een circulaire economie hierin een rol spelen?

Vervolgens verdiepen je leerlingen zich op ludieke wijze in de SDG’s tijdens een interactieve workshop. Die workshops worden in de loop van het academiejaar uitgewerkt door de studenten van de educatieve master economie. Daarin speelt transformatief leren een centrale rol. We zullen met andere woorden inspelen op de attitude, de normen en de zelfeffectiviteit van je leerlingen in de hoop dat dit leidt tot kleine of grote gedragsveranderingen in de richting van meer duurzaamheid.

In de namiddag combineren alle leerlingen van alle deelnemende scholen in heterogene groepen de inzichten uit het hoorcollege en de workshops in een spannende en uitdagende competitie waarin creativiteit en de zoektocht naar een meer duurzame economie centraal staat. De winnaars gaan met een duurzame prijs naar huis.

Door met je leerlingen deel te nemen aan deze dag realiseer je de specifieke en/of vakoverschrijdende eindtermen op het vlak van duurzaamheid en duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. We anticiperen maximaal op de nieuwe sleutelcompetenties op het vlak van duurzaamheid.

Wees er snel bij want de inschrijvingen voor deze dag lopen even vlot als deze van Tomorrowland...

  • Voor wie: leerlingen van de derde graad ASO of TSO met een (bedrijfs)economische basisopleiding
  • Datum: donderdag 29 april 2021 | 9u00 - 16u00
  • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
  • Contactpersoon: Kathia Reynders, kathia.reynders@uhasselt.be

 Inschrijven kan vanaf begin september