Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DAG VAN DE DUURZAAMHEID

Datum: donderdag 30 april 2020     

Studenten van de Educatieve Master Economie organiseren de Dag van de Duurzaamheid voor leerlingen van de derdegraad ASO of TSO met een (bedrijfs)economische basisopleiding, zoals alle studierichtingen met een component Economie, Handel of Boekhouden-Informatica.

Tijdens deze dag leren de leerlingen welke rol het bedrijfsleven kan en moet spelen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

De dag start met een interactief hoorcollege over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin je reflecteert over de impact van het bedrijfsleven op het leven op onze planeet, en dit vanuit zowel een ecologisch als een sociaal perspectief. We gebruiken daarvoor het kader van de donuteconomie.

Vervolgens verdiepen de leerlingen zich op ludieke wijze in één van de SDG's tijdens een workshop naar keuze, zoals een escape room om de problematiek van de klimaatvluchtelingen aan te kaarten.

In de namiddag combineren alle leerlingen de inzichten uit het hoorcollege en de workshops in een competitie om het duurzaamste bedrijf te worden. De leerlingen werken dan concrete acties uit om bestaande bedrijven te helpen verduurzamen en pitchen hun ideeën aan elkaar. De winnaars gaan met een duurzame prijs naar huis.

Zodra het volledige programma is gekend, plaatsen we dit op de website.