menu

Onderwijs


Studeren aan UHasselt

Onderwijs

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DE 5 TROEVEN VAN DE UHASSELT

troeven ven UHasselt

Ontdek dan gauw de 5 troeven van onze universiteit!

  1. de UHasselt dat ben jij
  2. je horizon wordt verruimd
  3. je opleiding is academisch en actueel
  4. blijven leren ook na je opleiding
  5. je talenten worden optimaal benut

troef 1 UHasselt
Alles draait om jou. Op verschillende manieren maken we die belofte waar.

1. Begeleid zelfstandig leren

Het onderwijs aan de UHasselt wil jou zelfstandig leren leren. In het begin word je intensief begeleid. Doorheen je studieloopbaan evolueer je naar autonoom leren.

2. Veel interactie

Je wordt constant uitgedaagd om mee te zoeken naar het antwoord op je vragen. Eénrichtingsverkeer is er op de UHasselt niet bij, jouw deelname is cruciaal.

3. Verschillende onderwijsvormen

Verwacht je aan een mix van onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges (waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten, werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages, practica, labo’s… Afwisselend en resultaatgericht.

4. Kwartielen en semesters

De UHasselt wil tegen academiejaar 2018-2019 in alle opleidingen één uniforme academische kalender toepassen.

Het jaar wordt opgedeeld in 2 semesters van elk 20 weken, elk semester kan opgedeeld zijn in 2 kwartielen van telkens 10 weken (inclusief blok en examens). We verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar al binnen de 10 weken examens heeft, feedback krijgt en zijn leerproces zeer snel kan bijsturen. In deze korte lesperiodes krijg je een beperkt aantal opleidingsonderdelen zodat je intensief met de leerstof bezig bent en zodat de werkdruk gelijkmatig over het jaar gespreid wordt. Iedereen start en eindigt het academiejaar op hetzelfde moment en heeft op hetzelfde moment examens. Dit vergemakkelijkt o.a. het multidisciplinair samenwerken, de uitwisselingen met andere universiteiten of het overschakelen naar een andere studierichting.

Dit systeem is in 2017-2018 reeds van toepassing voor de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur (in de beleidsinformatica), biomedische wetenschappen, mobiliteitswetenschappen, chemie, fysica, biologie, wiskunde en informatica. 

5. Snelle evaluatie en feedback

Tijdens het eerste bachelorjaar heb je al vrij snel een eerste evaluatiemoment met snelle feedback. (vanaf 2018-2019 voor iedereen al binnen de 10 weken). Zo weet je meteen waar je staat en of je studiekeuze de juiste is. Deliberatie gebeurt na het eerste en na het derde bachelorjaar.

troef 2 UHasselt
Aan de UHasselt maak je deel uit van een boeiende, dynamische, wereldwijde community:

1. Internationaal

De UHasselt - op een boogscheut van Maastricht, Luik en Aken - vormt een community van internationale docenten, assistenten, onderzoekers en studenten. Geniet bovendien als student van onze vele uitwisselingsakkoorden met buitenlandse universiteiten, onderzoekscentra en organisaties.

2. Participatie

Wil Buiten je studies kan je ook actief meewerken aan de groei van de UHasselt als studentenvertegenwoordiger of medewerker van TEDxUHasselt.

3. Je horizon verruimen kan ook zo ... 

Boeiend studentenleven? Vast en zeker! Neem een kijkje op www.facebook.be/uhasselt.

troef 3 UHasselt
De UHasselt stelt zijn expertise en kennis ter beschikking van de maatschappij. We denken mee na over oplossingen voor actuele problemen. En daar pluk jij de vruchten van.

1. Academische en beroepscompetenties 

Vanaf je eerste bachelor leer je naast academische vaardigheden ook beroepsskills, zoals presenteren, communiceren, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend handelen en leren en ethisch denken en handelen. Zo heb je straks een serieuze voorsprong als je werk zoekt.

2. In lijn met de actuele noden, de regio en de wereld

Onze opleidingen worden voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd en sluiten nauw aan bij onze onderzoeksdomeinen, vragen van studenten, bedrijven en de overheid. De UHasselt zet zich in voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Limburg en de hele Euregio.

troef 4 UHasselt Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar zó snel op dat je je kennis ook na je studies voortdurend moet updaten. Aan de UHasselt brengen we deze spirit van ‘levenslang leren’ op vele manieren in de praktijk.

Voor UHasselt-alumni staan er elk jaar heel wat boeiende lezingen en wetenschapscafés op het programma.

Heb je de onderzoeksmicrobe echt te pakken, dan kan je er voor kiezen om te doctoreren aan de UHasselt.

Ben je al aan het werk en wil je je graag bijscholen of heroriënteren? Dan kun je terecht bij SEE (School of Expert Education) voor verschillende postgraduaten en vormingen, voor ondernemers en werknemers.

Je merkt het: eens UHasselt, altijd UHasselt!

troef 5 UHasselt
Iedereen verschilt en heeft zijn eigen talenten. Om ze optimaal te ontwikkelen, focust de UHasselt sterk op:

1. Begeleide overgang van secundair naar hoger onderwijs 

Kom vooraf proeven van de UHasselt, bijvoorbeeld tijdens de ‘open lesdagen’ en ‘meeloopdagen’.

Ben je al ingeschreven, maar twijfel je aan je voorkennis? In september ben je welkom op de opfriscursussen van o.a. wiskunde, bouwchemie, biomechanica…

Bovendien word je als nieuwe student uitgenodigd voor een introductiedag waar je in een relaxte sfeer kan kennismaken met de campus, je docenten en je medestudenten.

2. Intense begeleiding 

Tussen jou en je docenten ligt een zeer lage drempel. Tijdens diverse contactmomenten en de colleges kan je bij proffen en assistenten terecht voor meer uitleg. Heb je vragen over je studiemethode, studieplanning, je studieprogramma of je studievoortgang? Ons team van studie(loopbaan)begeleiders staat voor je klaar. In sommige opleidingen krijg je een mentor/coach toegewezen of bieden we tutorprojecten aan.

3. Beter kiezen 

Onze flexibele leertrajecten en onze studiebegeleiding helpen je vlot doorstromen naar een andere studierichting als je niet meteen je draai vindt.

4. Kansen voor iedereen

De UHasselt ontwikkelde een diversiteitsbeleid voor studenten met een migratie-achtergrond, meertalige studenten, excellente studenten, topsporters, werkstudenten, student-ondernemers, studenten met een zorgopdracht en studenten met een functiebeperking. Zo maximaliseren we de studiekansen voor iedereen.