Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEDAG DECREET LOKAAL BESTUUR

Faculteit Rechten, Universiteit Hasselt

Eenheid Bestuursrecht en bestuurskunde

dinsdag 12 juni 2018 om 13.30 uur

Op 15 februari 2018 werd het Decreet lokaal bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoewel de fundamentele beginselen achter het Decreet lokaal bestuur tot op zekere hoogte aansluiten bij en voortbouwen op de uitgangspunten van het Gemeentedecreet, brengt het nieuwe regelgevende kader een aantal fundamentele wijzigingen met zich mee voor het lokale bestuursniveau in Vlaanderen. Te denken valt onder meer aan de integratie van de gemeente en het OCMW, de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de beperkingen inzake het aantal bestuursmandaten en de presentiegelden voor bestuursmandaten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

De focus van de studienamiddag ligt in de eerste plaats op de veranderingen die het Decreet lokaal bestuur aanbrengt aan de bestaande regelgeving. Op die manier beogen de sprekers relevante informatie te verschaffen over het nieuwe kader dat het decreet in het leven roept en de impact van de talrijke wijzigingen in kaart te brengen. 
 
De studiedag richt zich op iedereen die in contact komt met het nieuwe decreet.
 

Programma

De studiedag start met een toelichting door Stef Keuen over de hervorming van het bestuurlijk toezicht.

De vermindering van de detailregelgeving is zeker op gebied van burgerparticipatie terug te vinden. Prof. dr. Eric Lancksweerdt licht dit toe. Het brede kader wordt bij de analyse van het Decreet lokaal bestuur niet uit het oog verloren. Vanuit dat perspectief bespreekt Dennis Fransen de impact van de hervorming van de provincies op de lokale besturen.

Marie DeCock en prof. dr. Steven Van Garsse gaan vervolgens in op de wijzigingen aangebracht inzake verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking.

Tot slot wordt de integratie van gemeente en OCMW en de gevolgen daarvan voor de politieke en ambtelijke structuur worden besproken door de financieel beheerder van het OCMW Sint-Niklaas, Luc Vermeiren.

Prof. dr. Johan Ackaert leidt de studiedag in goede banen.

 

13.30 uur

Ontvangst

13.45 uur

Inleiding
prof. dr. Johan Ackaert (decaan Faculteit Rechten, UHasselt)

13.55 uur

Hervorming van het bestuurlijk toezicht 
Stef Keunen (UHasselt)

14.15 uur

Burgerparticipatie
prof. dr. Eric Lancksweerdt (UHasselt)

14.30 uur

De provincies anno 2018
Dennis Fransen (UHasselt)

14.50 uur

Pauze met koffie & Limburgse vlaai

15.20 uur

Verzelfstandiging en samenwerking
prof. dr. Steven Van Garsse (UHasselt) & Marie Decock (UHasselt)

16.00 uur

De integratie van gemeente en OCMW
Luc Vermeiren, financieel beheerder OCMW Sint-Niklaas 

16.20 uur

Vragenronde

16.40 uur

Slotwoord

17.00 uur

Einde

 

 

Doelgroep

 • Advocaten publiek recht
 • Lokale ambtenaren & politici (gemeente, provincie, OCMW)
 • Vlaamse ambtenaren
   

 

Praktische informatie

 • Datum & tijdstip: dinsdag 12 juni 2018 van 13.30-17.00 uur
  Deze studienamiddag vindt ook plaats op 18 september 2018 in Brugge (meer info volgt nog).
 • Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt (betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)
 • Aula: Louis Roppe

 • Kostprijs:
  • Deelnemers betalen € 125 excl. btw (incl. boek Het Decreet lokaal bestuur, documentatiemap en catering) voor deze studiedag. 
   U kunt gebruik maken van de kmo-portefeuille (erkenningsnr. DV.O215745) voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld.
  • UHasselt studenten kunnen gratis deelnemen aan de studiedag en hebben de optie om het boek aan een voordeeltarief van 29 € incl. btw aan te kopen.
  • UHasselt personeelsleden kunnen gratis deelnemen (excl. boek - online inschrijven is wel verplicht).
  • Het Boek Het Decreet lokaal bestuur is nog niet beschikbaar tijdens de studiedag maar wordt nadien per post opgestuurd.

 

 

Permanente vorming

Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (3 standaardpunten - Dossiern° 2017-04669).

 

Sfeerverslag

 

 

Boek Het Decreet lokaal bestuur

Op 21 december 2017 nam het Vlaams Parlement het Decreet lokaal bestuur aan. Het decreet geeft uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 dat vooropstelde om de verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen te verankeren in een nieuw decreet over het lokaal bestuur. Hoewel het decreet geenszins tabula rasa maakt met wat reeds was verankerd in de vorige decreten, brengt het nieuwe regelgevende kader een aantal fundamentele wijzigingen met zich mee voor het lokale bestuursniveau in Vlaanderen. Te denken valt onder meer aan de integratie van de gemeente en het OCMW, de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de beperkingen inzake het aantal bestuursmandaten en de presentiegelden voor bestuursmandaten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De ambities van het boek zijn dubbel. Ten eerste beoogt het boek relevante informatie te verschaffen over het nieuwe kader dat het decreet in het leven roept en de impact van de talrijke wijzigingen in kaart te brengen. Het boek doet dit door, waar nodig, uitgebreid de nieuwe regimes te beschrijven met aandacht voor de ruimere context. Op die manier is getracht het boek praktisch bruikbaar te maken voor wie actief is in het gemeenterecht. Daarnaast laat het boek ruimte voor kritische reflectie en een bredere situering van evoluties en tendenzen op het Vlaamse lokale niveau. Daarbij verlaat het boek soms het juridische pad en benadert het bepaalde thema’s vanuit hetzij een meer bestuurskundig, hetzij een meer filosofisch perspectief. Op die manier verzekeren we in dit boek de nodige aandacht voor de ruimere context waarin de Vlaamse lokale besturen anno 2018 functioneren. Het lijdt immers geen twijfel dat die een belangrijke invloed heeft op het wezen en functioneren van de gemeentelijke organisatie en haar personeel evenals op het handelen van lokale mandatarissen, het toezicht en de (toekomstige) rechtspraak omtrent dit decreet.

Auteurs

ACKAERT, Johan - Gewoon Hoogleraar faculteit Rechten UHasselt
DECOCK, Marie - Doctoraatsbursaal faculteit Rechten UHasselt
FRANSEN, Dennis - Doctoraatsbursaal faculteit Rechten UHasselt
HENNAU, Sofie - Doctor-assistent faculteit Rechten UHasselt
KEUNEN, Stef - Assistent faculteit Rechten UHasselt
LANCKSWEERDT, Eric - Hoofddocent faculteit Rechten UHasselt
MAES, Annelies - Advocaat Villa Juris & praktijkassistent faculteit Rechten UHasselt
VAN GARSSE, Steven - Hoofddocent faculteit Rechten UHasselt
VERBIST, Stijn - Docent faculteit Rechten UHasselt
VERSCHAVE, Alexander - Advocaat Equator


Contact

Faculteit Rechten
T 011 26 87 67
faculteitrechten@uhasselt.be