Logo UHasselt

menu

Toekomstige studenten


Start je studie

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIPLOMAVOORWAARDEN


De toelatingsvoorwaarden tot een bacheloropleiding  m.b.t. het behaalde diploma zijn bepaald in de onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling:

Uitwisselingsstudenten dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • ingeschreven zijn aan de thuisinstelling met een diplomacontract
  • minstens 60 ECTS studiepunten behaald hebben aan de thuisinstelling
  • aangemeld te worden door de thuisinstelling als uitwisselingsstudent

Uitwisselingsstudenten die opleidingsonderdelen wensen te volgen, dienen minstens 18 ECTS studiepunten per semester op te nemen en voor minstens één volledige onderwijs- en examenperiode aan de UHasselt te blijven. Daarnaast moeten ze ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het gekozen opleidingsonderdeel.

Alle uitwisselingsstudenten die opleidingsonderdelen komen volgen, dienen door hun thuisinstelling aangemeld te worden bij de dienst internationalisering van de UHasselt (incoming@uhasselt.be) voor 15 mei (voor het eerste semester of voor een volledig academiejaar) of 15 oktober (voor het tweede semester). Bovendien dient er een formeel akkoord inzake studentenuitwisseling te zijn afgesloten met de thuisinstelling.

Uitwisselingsstudenten die een stage of onderzoeksproject komen doen, dienen ten laatste 1 maand voor hun aankomst aangemeld te worden door hun thuisinstelling.

Aangemelde studenten dienen zich vervolgens online te registreren via het voorinschrijvingsformulier. Indien je opleidingsonderdelen komt volgen, is de deadline voor het indienen van de online voorinschrijving:

  • 15 juli voor het eerste semester (of voor een volledig academiejaar)
  • 1 december voor het tweede semester

Indien je een stage of onderzoeksproject komt doen, dien je ten laatste 2 weken voor je aankomst de online voorinschrijving te hebben vervolledigd.

Zodra je voorinschrijving volledig is, zal je een uitnodigingsbrief ontvangen. Deze heb je onder andere nodig voor je visumaanvraag  (indien van toepassing).