Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Drone-onderzoek en onderzoek naar rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen in Oost-Afrika winnen AXA Awards 2021    8 jul 2021

Drone-onderzoek en onderzoek naar rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen in Oost-Afrika winnen AXA Awards 2021
8 jul 2021

CONTACTPERSOON

dr. ir. Wim ECTORS

32-11-269114

wim.ectors@uhasselt.be


EXTERNE CONTACTPERSOON

()

Een verkennend onderzoek naar hoe drones kunnen ingezet worden om de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen te verbeteren en een onderzoek naar de rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen met professionele chauffeurs in Oost-Afrika. Dat zijn de winnaars van de AXA Awards 2021. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste masterproeven rond verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid met maatschappelijke relevantie en dat zowel nationaal als internationaal.

Masterstudenten Mobiliteitswetenschappen Jannes Bottu, Camille Lubon en Anton Renard verkenden tijdens hun masterproef de mogelijkheid om drones in te zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren aan schoolomgevingen. In 2019 raakten in België nog 5615 kinderen en jongeren onder de 17 jaar gewond bij een verkeersongeval, 22 kinderen kwamen hierbij om het leven. Een veilige verkeersituatie nabij schoolomgevingen is dan ook cruciaal. In deze masterproef werd er onderzocht of drones konden ingezet worden om de verkeerveiligheid te verbeteren in de buurt van scholen. “We konden via de dronebeelden een aantal knelpunten identificeren. Het visuele aspect van de dronebeelden en de data die we hieruit kunnen halen bieden zeker voordelen om betere analyses te maken van de verkeerssituatie rondom scholen”, zeggen de 3 masterstudenten. “Maar vooralsnog zijn er ook beperkingen, onder andere de accuraatheid van de analyses en de hoge kostprijs om drones de lucht in te krijgen.”

“Deze masterproef was een heel mooie pilootstudie naar het gebruik van drones om de verkeersveiligheid te verbeteren”, zegt dr. ir Wim Ectors die het project mee begeleidde. “Vanuit IMOB gaan we deze technologie nu verder ontwikkelen en toepassen binnen het MIA project – Mobiliteit Innovatief Aanpakken – van Vlaams minister van mobiliteit & openbare werken Lydia Peeters. Binnen MIA wordt de provincie Limburg een proeftuin om dit soort van nieuwe technieken uit te testen om zo te bekijken hoe we de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen kunnen verbeteren.”

Ook minister Lydia Peeters is enthousiast over de masterproef. “Verkeersveiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen zijn twee belangrijke onderdelen van mijn verkeersveiligheidsplan dat ik binnenkort lanceer. Met Mobiliteit Innovatief Aanpakken , experimenteren we in de proeftuin Limburg met de proactieve detectie van verkeersonveilige situaties zodat we kunnen vermijden dat bepaalde kruispunten zwarte punten worden”, aldus minister Peeters. “Ik feliciteer dan ook de masterstudenten Mobiliteitswetenschappen Jannes Bottu, Camille Lubon en Anton Renard  met hun masterproef over de mogelijkheid om drones in te zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren aan schoolomgevingen.”

Vermoeidheid en verkeersveiligheid

Ook de Keniaanse masterstudente Linda Nekesa Masibo viel in de prijzen tijdens de AXA Awards 2021. Haar masterproef aan UHasselt onderzocht welke rol vermoeidheid speelt bij verkeersongevallen veroorzaakt door professionele chauffeurs in Oost-Afrika. Schattingen stellen dat vermoeidheid bij 20 procent van de verkeersongevallen wereldwijd een rol speelt, maar vermoeidheid is een heel moeilijk te definiëren begrip.

Tijdens dit masterproefonderzoek bevroeg Linda Masibo 400 professionele chauffeurs in Oost-Afrika, het overgrote deel van hen werken veel en onregelmatige uren. Meer dan de helft van de chauffeurs werkt meer dan 12 uur per dag.  91 % van de bevraagde chauffeurs gaf dan ook aan dat vermoeidheid een groot probleem speelt bij hun werk. Meest voorkomende klachten waren concentratieverlies en het niet meer alert kunnen reageren tijdens het autorijden. De professionele chauffeurs gaven ook aan dat ze zich niet altijd aan verkeersregels houden door de werkdruk en de tijdsdruk die ze ervaren tijdens het rijden, voornamelijk uit angst om hun werk te verliezen. “Om de verkeersveiligheid door de problematiek van vermoeidheid aan te pakken zou de private sector een belangrijkere rol kunnen opnemen bij het openbaar vervoer”, stelt Linda Masibo. Een regelgevend kader heeft namelijk alleen maar een kans op slagen als vanuit de sector dat kader ook aanvaard en geïmplementeerd wordt. Het management moet immers een verkeersveiligheidscultuur hoog in het vaandel plaatsen. De publieke sector is in zijn algemeenheid nog voor een groot deel gederegulariseerd. “Verder moet er in Oost-Afrika meer aandacht komen voor infrastructurele maatregelen, zoals het vermijden van monotone wegomgevingen, om de verkeerssituatie te verbeteren. En moeten de ongevallen die nu gebeuren beter onderzocht worden om de effectieve oorzaken in kaart te brengen. Zo kunnen transportbedrijven bijvoorbeeld gebruik maken van gedetailleerde registratieformulieren bij ongevallen die verschillende aspecten bevatten die een ongeval kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, tijdstip van de dag, hoeveel uur de chauffeur na elkaar gereden heeft, enzovoorts”, zegt Linda Masibo.

Deze twee masterproeven ontvangen nu de AXA Award, een award uitgereikt aan de beste masterproeven rond verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid met maatschappelijke relevantie en dat zowel nationaal als internationaal. De laureaten kregen een cheque van 250 euro.