Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderwijs

EMR Connect (ECON)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EMR CONNECT (ECON)

Het EMR Connect project wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 2.312.731,52 euro door de Europese Unie en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling gesteund.

Doel van het project

De algemene doelstelling van het EMR Connect project is het verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteit en het realiseren van een hechter netwerk binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project streeft naar het voorkomen van nieuwe barrières en het consequent neerhalen van bestaande hindernissen. Er zal hierbij een nadruk worden gelegd op het openbaar vervoer en meer bepaald de ticketing, tarieven, infrastructuur en het bijhorende verkeersaanbod. Het grensoverschrijdend openbaar vervoer zal zo voor een lange termijn en integraal een sterke verbetering ondergaan en zo een stuk aantrekkelijker worden voor burgers, bezoekers en bedrijven in de EMR.

Het aandeel van IMOB

Het Instituut voor Mobiliteit zal zich binnen het project focussen op onderwijs. Met behulp van het project wil IMOB haar netwerk en samenwerkingen op vlak van onderwijs binnen de Euregio verder te versterken. Hiervoor zullen er enkele concrete acties uitgevoerd worden:

  • Er worden twee edities van “Atelier Internationaal” georganiseerd, waarbij studenten van verschillende onderwijsinstellingen tijdens een vierdaagse workshop werken rond een mobiliteitsthema dat gerelateerd is aan het versterken van grensoverschrijdend vervoer in de Euregio.
  • Een “Netwerkevent” wordt op poten gezet waar experten, studenten, onderzoekers, beleidsmakers en medewerkers van IMOB hun ideeën kunnen delen en hun netwerk verder uitbreiden.
  • Er zullen drie bachelorproeven, drie stages en drie masterproeven opgezet en begeleid worden. De uiteindelijke resultaten zullen vanzelfsprekend ter beschikking gesteld aan het Consortium.
  • Er wordt een opleidingsonderdeel ontwikkeld dat specifiek focust op openbaar vervoer. In dit opleidingsonderdeel zullen de studenten een vervoersregio voor de Euregio ontwikkelen in het kader van basisbereikbaarheid in een minder stedelijke context. De resultaten zullen geïntegreerd worden binnen de onderwijsprogramma’s van verschillende partnerinstellingen en worden ook gebruikt voor het uittekenen van toekomstige onderzoeksprojecten rond openbaar vervoer.

Interreg Euregio-Maas-Rijn

Klik hier voor meer informatie over Interreg Euregio-Maas-Rijn