Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Effect van verlichte reclameborden in beeld gebracht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EFFECT VAN VERLICHTE RECLAMEBORDEN IN BEELD GEBRACHT

U heeft ze zeker en vast al eens naast de weg zien staan: de verlichte reclameborden die bewegende boodschappen afbeelden. Ze springen meteen in het oog en zijn dus ongetwijfeld efficiënte aandachtstrekkers. Het verbaast dan ook niet dat steeds meer bedrijven en handelaren op dat medium inzetten.

Nu de borden vaker in het Vlaamse straatbeeld opduiken, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer zich vragen bij de impact van die borden op de verkeersveiligheid. Hebben autobestuurders nog oog voor wat er op de weg gebeurt? Of leiden de verlichte reclameborden bestuurders te hard af? IMOB zocht het voor hen uit.

Een veertigtal personen werd tijdens een rijsimulatoronderzoek met de verlichte reclameborden geconfronteerd. Daarvoor ontwierpen IMOB-onderzoekers verschillende verkeerssituaties. Ze lieten de borden in andere settings (bebouwde kom/ baanwinkelomgeving) verschijnen en de reclameboodschappen elkaar afwisselend snel en traag opvolgen. Ten slotte varieerden ze met de afstand tussen de reclamepanelen en verkeerspunten waar de bestuurder extra moet opletten, zoals oversteekplaatsen.

Uit de analyses van het kijk- en rijgedrag bleek dat verlichte reclameborden een invloed hebben op het rijgedrag. Dit heeft op zijn beurt gevolgen op de verkeersveiligheid. Op basis van die resultaten formuleerde IMOB enkele aanbevelingen voor het richtlijnenkader dat het Agentschap Wegen en Verkeer rond deze lichtgevende reclamepanelen voorbereidt.

Terug naar overzicht >