Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ERASMUS-BEURS

 • Je bent als student aan de UHasselt ingeschreven voor een opleiding die leidt tot een erkend diploma (bachelor, master, doctoraat);
 • Je hebt minstens 60 credits verworven;
 • Je krijgt van de UHasselt volledige academische erkenning voor de studieperiode aan je gastinstelling; deze periode maakt integraal deel uit van je normale opleiding aan de UHasselt;
 • Aan je gastuniversiteit ben je volledig vrijgesteld van het betalen van studiegelden (collegegeld, examengeld, kosten van een studentenkaart die toegang geeft tot laboratoria en bibliotheken). Opgelet: net als aan haar eigen studenten, mag je gastinstelling je wel om een kleine vergoeding vragen voor een verzekering, het lidmaatschap van een studentenvakbond of het gebruik van bepaalde materialen, zoals kopies en laboratoriumproducten;
 • Je krijgt je (studie)beurs of lening van de regering of nationale overheid doorbetaald tijdens je verblijf in het buitenland; je Erasmusmobiliteitsbeurs staat dus los van de eventuele studietoelage die je ontvangt van de Vlaamse overheid.
 • Per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat) heb je recht op in totaal 12 maanden Erasmusbeurs (je kan dus in theorie meerdere malen op Erasmus gaan voor een kortere periode).
 • Om voor een beurs in aanmerking te komen, dien je gedurende de leermobiliteit in het gastland te wonen.
 • Het gastland dient een ander programmaland te zijn dan het land van je thuisinstelling en het land waar je tijdens je reguliere studie woont (verblijfplaats).

Je komt niet in aanmerking voor een Erasmusbeurs als je:

 • in het eerste bachelorjaar zit;
 • voor de periode van je Erasmusuitwisseling een beurs of toelage ontvangt van de Europese Gemeenschap voor een ander programma dan Erasmus;
 • aan een gastinstelling opleidingsonderdelen wil volgen waarmee de UHasselt vooraf geen bilateraal uitwisselingsakkoord heeft ondertekend in jouw vakgebied;
 • je niet slaagt voor de examens; als je de examenperiode van september met succes beëindigt en het beurzenbudget laat het toe, dan kan je eventueel nog in het najaar een Erasmusbeurs ontvangen; opgelet: in dat geval moet je faculteit ermee akkoord gaan dat je alsnog naar de gastinstelling vertrekt. Daarenboven moet je gastinstelling je nog willen ontvangen en mag het academiejaar daar nog niet begonnen zijn.

Berekeningswijze

De Erasmusmobiliteitsbeurzen voor studenten zijn geenzins 'allesomvattende' studiebeurzen. Ze zijn niet bedoeld om de kosten te dekken die je normaal gesproken ook in Hasselt/Diepenbeek zou maken.

Wel zijn ze een hulpmiddel om de bijkomende kosten van je studieverblijf in het buitenland te dekken, zoals reiskosten, uitgaven voor linguïstische voorbereiding en kosten als gevolg van een hogere levensstandaard in het gastland.

Beursbedragen 2017/2018

De hoogte van de beurs is afhankelijk van het land van bestemming en de categorie waartoe de student behoort.

De landen van bestemming zijn onderverdeeld in drie groepen:

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Denemarken
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Liechtenstein
Noorwegen
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk
Zweden


Cyprus
Duitsland
Griekenland
IJsland
Kroatië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Slovenië
Spanje
Tsjechische Republiek
Turkije

Bulgarije
Estland
Litouwen
Letland
Hongarije
Malta
Polen
Roemenië
Slovakije
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië


Categorie 1 bestaat uit beursstudenten en werkstudenten.
Categorie 2 bestaat uit alle studenten die niet behoren tot categorie 1.

De beursbedragen voor academiejaar 2017/2018 zijn als volgt bepaald:

Categorie 1

Bestemming Studies Stages
Groep 1 € 435/maand (30 dagen) € 435/maand (30 dagen)
Groep 2 € 385/maand (30 dagen) € 385/maand (30 dagen)
Groep 3 € 335/maand (30 dagen) € 335/maand (30 dagen)


Categorie 2
 

Bestemming Studies Stages
Groep 1 € 335/maand (30 dagen) € 435/maand (30 dagen)
Groep 2 € 285/maand (30 dagen) € 385/maand (30 dagen)
Groep 3 € 235/maand (30 dagen) € 335/maand (30 dagen)