Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Integriteit in de praktijk - herken de valkuilen en weet waar je terecht kan

Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ETHISCHE COMMISSIES EN VEILIGHEIDSCOMMISSIES

Heb je professioneel advies nodig bij de ethisch correcte aanpak van je onderzoeksproject? Dan kan je aan UHasselt bij verschillende ethische commissies en veiligheidscommissies terecht voor advies en ondersteuning.

Aan UHasselt zijn er 7 verschillende commissies die focussen op integriteit en ethiek.

 

COMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT (CWI)

Heb je vragen of problemen rond wetenschappelijke integriteit? Dan kan je bij de CWI terecht.

 

COMITÉ VOOR MEDISCHE ETHIEK (CME)

Aan welke protocollen moet je je als onderzoeker houden wanneer je experimenten op personen en menselijk lichaamsmateriaal uitvoert? Daaromtrent verleent het CME advies.

 

ETHISCHE COMMISSIE DIERPROEVEN (ECD)

Gebruik je dierenproeven in jouw onderzoek? Dan moet je advies inwinnen bij de ECD. Zij evalueren geplande proeven, stellen criteria op rond de ethische aspecten en verlenen advies aan gebruikers, proefleiders en medewerkers.

 

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ETHISCHE COMMISSIE (SMEC)

Met welke ethische aspecten moet je rekening houden in onderzoek waarbij menselijke deelnemers betrokken zijn? Daarover adviseert de SMEC jou. Let op: SMEC houdt zich NIET bezig met gezondheidswetenschappelijke praktijken en medische of farmacologische procedures.

 

BIOVEILIGHEIDSCOMMISSIE

Hoe organiseer je onderzoeks- en onderwijsactiviteiten waarbij werknemers of studenten blootgesteld worden aan biologische stoffen, meer bepaald aan genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en CGO´s in het leefmilieu? De Bioveiligheidscommisie adviseert en coördineert de opmaak en opvolging van bioveiligheidsdossiers.

 

INFORMATIEVEILIGHEIDSCOMMISSIE (IVC)

Welke issues rond informatieveiligheid vormen een risico voor UHasselt? Welke behoeften heeft de universiteit op dit domein? Met al je vragen rond informatieveiligheid - van studentengegevens, over informatie van personeelsleden tot onderzoeksgerelateerde data - kan de IVC jou helpen.

 

IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN: DE TUCHTCOMMISIE

Zijn er ernstige aanwijzingen dat er opzettelijke of zware fouten gemaakt zijn zoals wetenschappelijke fraude of geweld? Dan kan de rector aan de voorzitters van de tuchtcommissie vragen om een tuchtprocedure op te starten. 

  • voorzitters: prof. dr. Ken Haenen (vicerector Onderzoek) en prof. dr. Wanda Guedens (vicerector Onderwijs)