Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationale studenten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EVALUATIE EN EXAMENS

Examens

Van uitwisselingsstudenten wordt, net zoals van UHasselt studenten, verwacht dat ze deelnemen aan de examens. De examenroosters worden vier onderwijsweken voor het begin van de examenperiode bekend gemaakt en er kan niet van worden afgeweken. Aangezien examens tot de laatste dag van het semester kunnen duren, wordt aan uitwisselingsstudenten aangeraden om hun terugkeer niet te plannen alvorens de examenroosters bekend zijn.

Aan de UHasselt worden examencijfers gegeven tussen 0 en 20 per opleidingsonderdeel. De cijfes moeten als volgt geïnterpreteerd worden:

0 up to and including 9: unsatisfactory
10 up to and including 13: satisfactory
14 - 15: good
16-17: very good
18 or above: excellent

Hoe UHasselt cijfers omzetten naar ECTS grades?

ECTS Grades % of successful students normally archieving it Definition
A 10 EXCELLENT
B 25 VERY GOOD
C 30 GOOD
D 25 SATISFACTORY
E 10 SUFFICIENT
FX - FAIL X
F - FAIL

EXCELLENT: outstanding performance with only minor errors

VERY GOOD: above the average standard but with some errors

GOOD: generally sound work with a number of notable errors

SATISFACTORY: fair but with significant shortcomings

SUFFICIENT: performance meets the minimum criteria

FAIL X: some more work is required before credits can be awarded

FAIL: considerable further work is required

Gebaseerd op een statistische verdeling van de cijfers, moet volgende schaal gebruikt worden:  

ECTS Grades UHasselt Grades
A >= 17.0
B 15.0 - 16.0
C 13.0 - 14.0
D 11.0 - 12.0
E 10.0
FX 08.0 - 09.0
F < 08.0


Transcript of records

Na afloop van de uitwisselingsperiode, zal de thuisinstelling een transcript of records van de student ontvangen met voor elk opleidingsonderdeel het resultaat dat de student aan de UHasselt heeft behaald, alsook het aantal ECTS credits. Enkel de opleidingsonderdelen die op het definitieve learning agreement vermeld staan, zullen op het transcript of records terug te vinden zijn, aangezien de student enkel voor die opleidingsonderdelen is ingeschreven.