Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER UITWISSELINGEN

Registratie bij de gastinstelling

Alle studenten worden door de UHasselt aangemeld  bij de gastinstelling. Dit betekent dat je gastinstelling van je komst op de hoogte wordt gebracht (=’nomination’). Eenmaal aangemeld, zal je informatie verkrijgen over de stappen die je moet ondernemen om je bij je gastinstelling te registreren (‘admission’ of ‘registration’). Neem zeker ook zelf een kijkje op de website van je gastinstelling en respecteer de procedures en deadlines. Vaak zal je gastinstelling een aantal algemene gegevens opvragen, zoals het adres en de Erasmuscode van je thuisinstelling. Je kan deze informatie in bijgevoegd document terugvinden.   

Studentenovereenkomst (beurscontract voor Erasmusstudenten)

Alle studenten die een Erasmusbeurs ontvangen, ondertekenen een beurscontract. Daarin verklaren ze op de hoogte te zijn van de voorwaarden die aan de beurs verbonden zijn en ermee akkoord te gaan. Je kan deze studentenovereenkomst downloaden in je studentendossier en je dient een origineel ondertekend exemplaar hiervan te bezorgen aan de dienst internationalisering voor je vertrek naar het buitenland.

Studietoelage Vlaamse Gemeenschap

Studenten die recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen deze naast hun Erasmusbeurs. Zorg ervoor dat je je aanvraag tijdig indient.

Kinderbijslag

Bij je inschrijving aan de UHasselt ontvang je een attest om kinderbijslag aan te vragen. Dit is het enige attest dat je als Erasmusstudent bij je kinderbijslagfonds moet indienen. Dien geen attesten van je buitenlandse gastinstelling in, zo kan je veel problemen voorkomen.

Student met een functiebeperking

Ben je een student met een functiebeperking en geïnteresseerd om op uitwisseling te gaan? Neem contact op met de zorgcoördinator, Els Swijns (Els.Swijns@uhasselt.be).

Taalvoorbereiding

Studenten die via het Erasmus programma naar het buitenland gaan, dienen voor vertrek verplicht een taalcursus af te leggen via de Online Linguistic Support tool van de Europese Commissie. Zij zullen hiervoor automatisch een uitnodiging ontvangen. Indien nodig, kunnen zij nadien ook een online taalcursus toegewezen krijgen.
Vaak kan je ook een taalcursus volgen in je gastland. Indien je voor deze taalcursus inschrijvingsgeld dient te betalen en deze niet mee telt voor studiepunten, kan je een (gedeeltelijke) terugbetaling aanvragen. Je dient hiervoor het betalingsbewijs alsook een getuigschrift en/of certificaat (waarin duidelijk jouw naam, de aard, de duur en de data van de cursus, naam en adres van de organisator en de kostprijs vermeld worden) up te loaden in je studentendossier.

Verzekering

De collectieve ongevallenverzekering van de UHasselt blijft tijdens je verblijf in het buitenland doorlopen. Elk verzekerd ongeval moet onmiddellijk worden gemeld aan de verzekeringsdienst van de UHasselt. Indien je in de loop van je Erasmusverblijf onverwacht naar België moet terugkeren, kan je geen beroep doen op de verzekering van de UHasselt. Voor dergelijke situaties moet je vooraf een reisbijstandsverzekering afsluiten via een privéverzekeraar. Als je zelf een ongeval veroorzaakt, kan je meestal terugvallen op de familiale polis van je ouders. Vraag dit voor vertrek zeker na bij je makelaar.

Meld op voorhand aan je ziekenfonds dat je naar het buitenland vertrekt voor een studieverblijf van bepaalde duur, zo blijf je in orde voor de ziekteverzekering. Een attest hiervoor kan je terugvinden in je studentendossier. Via je ziekenfonds ontvang je een Europese ziekteverzekeringskaart. Met deze kaart kan je (een deel van) je ziektekosten laten terugbetalen door een ziektefonds in het gastland, een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte.

Huisvesting

Wens je je kamer tijdens je afwezigheid aan een andere (buitenlandse) student door te verhuren? Meld dit dan bij de dienst studentenvoorzieningen, maar vraag eerst het akkoord van je huisbaas.

De UHasselt reserveert geen kamer in het buitenland. Erasmusstudenten zijn zelf verantwoordelijk voor de praktische kant van de uitwisseling (o.a. huisvesting). Voor informatie kan je terecht bij de dienst internationalisering , de Erasmusverantwoordelijke en de website van je gastinstelling, en bij medestudenten die reeds een studieperiode aan de door jou gekozen gastinstelling doorbrachten.

Verblijfsvergunning

Ga een aantal maanden voor vertrek na of je al dan niet een paspoort en een visum nodig hebt. Het is je eigen verantwoordelijk om deze documenten tijdig aan te vragen.

Bij aankomst in het gastland onderneem je volgende stappen: 

  • Meld je aan bij de Erasmuscoördinator en/of het Internationaal Office van je gastuniversiteit.
  • Laat je registreren bij de centrale administratieve diensten van je gastuniversiteit en vraag om een bewijs van je inschrijving.
  • In sommige landen moet je je ook melden bij de politie of bij een gemeentelijk dienst.
  • Geef de definitieve samenstelling van je studiepakket door aan je Erasmuscoördinator. Deze zorgt ervoor dat je examencommissie op de hoogte worden gebracht.

Inschrijven

Je studieverblijf in je gastverblijf vormt een integraal onderdeel van je studies in Hasselt/Diepenbeek: het is de UHasselt die je diploma uitreikt. Je moet je dus inschrijven als student aan de UHasselt. Aan de gastinstelling betaal je geen studiegeld. Informatie over inschrijven aan de UHasselt is beschikbaar bij de deliberatie en op het studentensecretariaat.

Examens afleggen

Op het studentensecretariaat van je faculteit vraag je op welke data je je kan inschrijven voor examens of uitschrijven als student.  Het examenreglement houdt rekening met studenten die niet tijdig terug in Hasselt/Diepenbeek zijn om hun examens tijdens de januarizittijd af te leggen.

Rapportering bij terugkomst

Na terugkeer, dien je een "certificate of stay" (of "statement of host institution") in te dienen waarin de gastinstelling exacte verblijfsperiode bevestigt.
Erasmusstudenten dienen de enquête van de Europese Commissie tijdig in te vullen (je zal hiervoor een link ontvangen via e-mail). Daarnaast kan door je opleiding/faculteit ook nog bijkomende rapportering gevraagd worden. Alle studenten worden ook verwacht deel te nemen aan de exchange infomarkt het academiejaar nadien om andere studenten te informeren over hun ervaring.