Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Educatieve master Wetenschappen en Technologie


Educatieve master Wetenschappen en Technologie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

Wanneer start je met de opleiding? Wat zijn je lesdagen?

De educatieve masters zijn gestart op maandag 21 september 2020. De lessen gaan door op maandag- en woensdagavond. Daarnaast is het ook mogelijk om te starten in het tweede semester op maandag 15 februari 2021. Klik hier voor het standaard uurrooster.

Hoe groot is je studiebelasting? 

Het aantal opgenomen studiepunten bepaalt de studiebelasting. Zo zal je een gemiddelde studiebelasting van 40u/week hebben als je 60 studiepunten opneemt in één academiejaar met 30 SP per semester. Spreid je de verkorte educatieve masteropleiding over twee academiejaren, met telkens 15 studiepunten per semester, dan zal je een gemiddelde studiebelasting hebben van 20u/week.

Zijn er modeltrajecten en wat is hun respectievelijke studiebelasting?

De verschillende modeltrajecten en hun gemiddelde studiebelasting per week vind je hier.

Wanneer heb je examens? 

De onderwijs- en examenperiodes van de educatieve masters worden vastgelegd in de academische kalender van de School voor Educatieve studies. Je vindt de academische kalenders hier. De examens gaan altijd door op maandag en woensdag. Schriftelijke examens vinden steeds plaats tijdens de avonduren. Mondelinge examens worden zowel overdag als ’s avonds georganiseerd zodat je steeds de keuze hebt.

Hoeveel inschrijvingsgeld moet je betalen?

Het inschrijvingsgeld bedraagt hetzelfde als alle andere bachelor- en masteropleidingen van UHasselt. Je betaalt een vast gedeelte per academiejaar en daarbij een variabel gedeelte per opgenomen studiepunt. Meer info vind je hier.

Moet je leerkrediet inzetten?

Voor de verkorte educatieve masters moet je geen leerkrediet inzetten. Meer info over het leerkrediet vind je op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerkrediet.

Kan je gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof (VOV)?

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) voor het volgen van de educatieve masteropleiding. Meer info kan je vinden op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

Heb je diploma professionele bachelor en wil je graag de educatieve masteropleiding volgen?

Voor professionele bachelors in de biomedische laboratoriumtechnologie (afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie) van de UCLL en voor professionele bachelors in de biotechnologie van de Hogeschool PXL is een schakelprogramma voorzien naar de educatieve master in de gezondheidswetenschappen.
Voor professionele bachelors uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, of voor educatieve bachelors of professionele bachelors secundair onderwijs (met onderwijsvakken economie én wiskunde) is een schakelprogramma voorzien naar de educatieve master in de economie.

Wil je een doctoraat combineren met een educatieve master?

Dat kan! Mits akkoord van je promotor en op voorwaarde dat de voortgang van je doctoraat niet in het gedrang komt.

Mag je les geven in het hoger onderwijs?

Tijdens je opleiding kan je ook stages doen in een universiteit of hogeschool. Bovendien is het diploma educatieve master zeker een meerwaarde voor een job als docent of lector in het hoger onderwijs.

Heb je al een diploma educatieve master (of een diploma van leraar en een masterdiploma) en wens je nog een bijkomend vereist bekwaamheidsbewijs te behalen?

Dat kan! Je volgt dan minstens één vakdidactiek en een korte stage van 10 lesuren. Als je nog geen diploma educatieve master hebt, neem je ook nog de masterproef op in je opleidingsprogramma.

Heb je al modules gevolgd in de specifieke lerarenopleiding? 

De specifieke lerarenopleiding (SLO) is vervangen door de educatieve masteropleiding. Heb je al minstens 15 studiepunten verworven in een specifieke lerarenopleiding, dan heb je het recht om je opleiding af te werken tot en met het academiejaar 2020-2021. We voorzien voor jou een zinvol opleidingsprogramma op maat. Hierbij houden we rekening met je reeds verworven credits en competenties. Je verkregen studiebewijzen, punten en toegekende EVC-EVK worden overgenomen.