Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

FWO-ondersteuning toegekend voor ADAS-onderzoek    24 nov 2020

FWO-ondersteuning toegekend voor ADAS-onderzoek
24 nov 2020

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Tom BRIJS

32-11-269155

tom.brijs@uhasselt.be


Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen) heeft bekend gemaakt dat het onderzoeksproject met als titel 'Gedragsadaptatie bij Geavanceerde Assistentie Systemen (ADAS) voor voertuigbestuurders - Een multi-methodische vergelijkende studie tussen Vietnam en België.' een ondersteuning van € 250.000 zal krijgen. 

Het onderzoek is een samenwerking met het Transport Research Center van de VGU (Vietnamese-German University). Dit project zal gecoördineerd worden door IMOB-UHasselt prof. dr. Tom Brijs en prof. dr. Kris Brijs in samenwerking met VGU-director Vu Anh Tuan

Abstract: 

In tijden van toegenomen automatisatie beogen Geavanceerde Assistentie Systemen (ADAS) voertuigbestuurders de rijtaak zo veilig en comfortabel mogelijk te doen uitvoeren. De auto-industrie investeert geweldige budgetten in technologieën die bestuurders moeten toelaten hun longitudinale en laterale veiligheidsmarges efficiënt te beheren. Het succes van dergelijke technologieën is reeds meerdere malen aangetoond, wat verklaart waarom beleidsmakers wereldwijd de grootschalige ontplooiing van dergelijke systemen ondersteunen. Toch toont academisch onderzoek aan dat ADASsystemen niet altijd het gewenste en verwachte gedrag uitlokken. Ook tonen verscheidene studies aan dat (volledige) overdracht van controle over de rijtaak van menselijke bestuurder naar technologie, niet altijd aanvaard worden door bestuurders. Dit voorstel gaat vooral over dit thema, maar wil voornamelijk bijdragen aan de state-of-theart omtrent het bestaande fundamenteel onderzoek. De voornaamste interesse gaat uit naar het fenomeen 'gedragsadaptatie' (i.e. onbedoelde neveneffecten qua gedrag veroorzaakt door ADAS), en de verkenning van innovatieve pistes voor de toepassing van ADASsystemen (zoals het gebruik van gefaseerde- of situatie-adapatieve waarschuwingsstrategieën). Wetenschappelijk is dit voorstel innovatief omdat het een multi-methodische aanpak (survey, simulatie, test-route, veldonderzoek) en een langere-termijn opvolging vooropstelt in een vergelijkende setting (Vietnam & België).