Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSPROJECTEN

Het FWO gebruikt zijn programma voor onderzoeksprojecten om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te promotren in alle disciplines. 

Wat? 

  • In dit programma voorziet het FWO financiering voor personeel en technici en voor apparatuur en verbruiksgoederen gerelateerd aan het onderzoeksproject.
  • Het onderzoeksproject heeft een duur van maximum vier jaar (uitzonderlijk verlengd met maximum 2 jaar). 
  • Voor elk project, en in het geval en een interuniversitair project, voor elke onthaalinstelling , kan men van €45.000 tot €130.00 gebruiken voor personeels- en werkingsmiddelen. Als één van de partners enkel een aanvraag indient voor verbruiksgoederen, kan het minimumbudget voor deze verbruikersgoederen verlaagd worden tot €20.000. Bijkomend kan er maximum €150.000 aangevraagd worden voor bjikomende uitrusting. Het aangevraagde bedrag in het eerste jaar moet even hoog zijn of hoger dan de aangevraagde bedragen in de andere jaren.

Wie?

  • De promotor moet een ZAP zijn met minstens 10% aanstelling. De co-promotor moet een onderzoeker op minstens postdoctoraal niveau, verbonden met een Vlaamse universiteit of een Vlaams onderzoeksinstituut. 
  • Een onderzoeker kan een (co-)promotor zijn voor maximum 2 projecten met aanvraagronde. Promotoren die een FWO-onderzoeksproject binnenhalen, moeten één aanvraagronde wachten vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.

Deadline

De jaarlijkse deadline valt op 1 april om 17u00 (indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende werkdag om 17u00). Vermits de finale indiening door de dienst onderzoekscoördinatie gebeurt en we nog voldoende tijd nodig hebben om de aanvragen te controleren, wordt er jaarlijks een interne deadline opgelegd. Elke universiteit heeft zijn eigen interne deadline. Men dient de interne deadline te volgen van de instelling die optreedt als promotor. De interne UHasselt deadline wordt jaarlijks gecommuniceerd door de dienst onderzoekscoördinatie.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Ilse Haeldermans
Of op de site van het FWO