Logo UHasselt

menu

Francqui Leerstoel - Francqui Chair 2018


Francqui Leerstoel - Francqui Chair 2018

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

De onderzoeksgroep logistiek van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen is vereerd een Francqui Leerstoel te mogen uitreiken aan

Professor René B.M. de Koster

Professor in Logistiek en Operationeel management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Prof. dr. de Koster is een internationale expert op vlak van o.a. warehouse optimization en zal tijdens zijn inaugurale lezing een overzicht geven van huidige en nieuwe geautomatiseerde order picking methodes en systemen alsook een vergelijking maken tussen de systemen op gebied van gebruik en toepassing. 

Inaugurale lezing
Robotisering in distributiecentra: State of the art en onderzoeksopportuniteiten

26 april 2018 – 17:00 uur
Universiteit Hasselt, campus Hasselt, Oude Gevangenis – Auditorium Louis Roppe

Programma
Inschrijven

Specifieke lezingen

  • Dinsdag 22 mei van 9.30 tot 12.30 uur: 'Behavioral operations management'
  • Dinsdag 22 mei van 14.30 tot 16 uur: 'Container terminal operations'
  • Woensdag 23 mei van 9 tot 11 uur: 'Behavioral operations'
  • Woensdag 23 mei van 13.30 tot 16 uur: 'Stochastic modeling of warehouse operations'

Inschrijven

De lezingen worden gehouden in het Engels

---------------------------------------------------------

The research group logistics of the faculty of Business Economics is pleased to invite you to the inaugural lecture by

Professor René B.M. de Koster

Laureate of the Belgian Francqui Chair 2018, professor of Logistics and Operations Management at the Rotterdam School of Management, Erasmus University. Prof. dr. de Koster is an international expert in the domain of warehouse optimization and during the inaugural lecture, he will give an overview of new and current automated order picking methods and systems and compare them for use and fit.

Inaugural lecture
Warehouse robotization: State of the art and research opportunities

26 April 2018 – 5 p.m.
Hasselt University, Hasselt Campus, Oude Gevangenis – Auditorium Louis Roppe

Program
Register

Specific lectures

  • Tuesday 22 May - 9.30 a.m. till 12.30 p.m.: 'Behavioral operations management'
  • Tuesday 22 May - 2.30 p.m. till 4 p.m.: 'Container terminal operations'
  • Wednesday 23 May - 9 a.m. till 11 a.m.: 'Behavioral operations'
  • Wednesday 23 May - 1.30 p.m. till 4 p.m.: 'Stochastic modeling of warehouse operations'

Register

The lectures will be held in English