Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GASTLESSEN

De gastlessen kun je tot en met 30 november 2019 online aanvragen!

Wil je leerlingen stimuleren en in contact brengen met actuele topics en onderzoeksthema’s of wil je hen een voorproefje aanbieden van het onderwijs- en onderzoeksgebeuren aan de universiteit? Dit kan door een prof uit te nodigen in je school/klas om een gastles te geven.

Voor deze gastlessen selecteerden we boeiende topics waaruit je een keuze kunt maken. De gekozen thema’s hebben een link met het onderwijs en met het wetenschappelijk onderzoek aan UHasselt. Voor een aantal gastlessen vragen we een specifieke voorkennis van de leerlingen. Houd hier zeker rekening mee bij de aanvraag zodat de gastles een aangename ervaring wordt voor iedereen.
De gastlessen worden in de school zelf gegeven en zijn gratis.


De gastlessen vraag je online aan via het inschrijvingsformulier tot 30 november 2019.
Het aantal gastlesaanvragen is beperkt.

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
De leerkracht vraagt een gastles aan via het inschrijvingsfomulier op de website.
Voor meer info: els.smeyers@uhasselt.be 

GASTLES BIOLOGIE

GASTLESSEN FYSICA

GASTLESSEN INFORMATICA

GASTLESSEN WISKUNDE  

WETENSCHAPPER@SCHOOL