Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Gedrag

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GEDRAG

Autorijden. Het lijkt vanzelfsprekend en gemakkelijk, maar we staan vaak niet stil bij de complexiteit ervan. We moeten verschillende taken (sturen, schakelen, op voorrangsregels letten,…) en vaardigheden (motorisch/mentaal) combineren, er vlot tussen kunnen wisselen en gepast reageren op plotse veranderingen in onze rij-omgeving. Autorijden is met andere woorden geen sinecure en voor sommigen is het mogelijk nog moeilijker, zoals voor jongeren, ouderen, ouderen met dementie en mensen met een autisme spectrum stoornis. Binnen gedragsonderzoek bestuderen we het rijgedrag en de mobiliteit van deze groepen. Enerzijds bestuderen we het gedrag van een groep en bekijken we hoe dat samenhangt met onderliggende processen. Anderzijds vergelijken we de rijvaardigheid van verschillende groepen. Hoe rijvaardig zijn ouderen met een beginnende dementie in vergelijking met gezonde ouderen? Hoe verklaren we dat jonge beginnende bestuurders een hoger risico lopen dan ervaren bestuurders?

Op basis van probleemanalyses ontwikkelen we voor de betrokken doelgroepen interventies, zodat zij zich veilig en zelfstandig kunnen blijven verplaatsen. Voor de dataverzameling gebruiken we een breed palet aan instrumenten en technieken, zoals zelfrapportage en computertaken, directe observatie (bv. door middel van rijsimulatie en eye tracking) en onderliggende fysiologische maten (bv. door middel van een EEG, oftewel een elektro-encefalogram).

Projecten en realisaties

Rijgedrag van jongeren onder de loep

Ondanks verschillende effectieve maatregelen hebben jonge en beginnende bestuurders wereldwijd meer kans om betrokken te geraken bij een ongeval. De hamvraag blijft: waarom? In dit onderzoek bestudeerden we de onderliggende mechanismen van het rijgedrag van jonge en beginnende bestuurders. Lees meer >

Yes, I Drive!

Het rijbewijs is voor heel wat jongeren een synoniem voor vrijheid en zelfstandigheid. Het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en laat hen toe sociale contacten gemakkelijker te onderhouden. Maar leren autorijden is voor iedereen in zekere mate stresserend en soms beangstigend. Hoe zit dat bij jongeren met autisme? IMOB zocht het uit. Lees meer >

Autisme en (leren) autorijden

Autisme is één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen ter wereld. Een autisme spectrum stoornis (ASS) kenmerkt zich door beperkingen op het gebied van communicatie, sociale interactie en flexibel denken en handelen, maar heeft het ook een invloed op het (leren) autorijden? We bestudeerden de onderliggende mechanismen van het rijgedrag van jonge en beginnende bestuurders met ASS. Lees meer >

CareVille Limburg

Hoe kunnen we ouderen langer mobiel houden? Meer mobiliteit betekent een betere levenskwaliteit. Het laat hen toe aan dagelijkse activiteiten deel te nemen en sociale contacten te onderhouden, waardoor de kans op depressie en sociaal isolement verkleint. We evalueren de rijvaardigheid van ouderen en gaan samen op zoek naar oplossingen, wanneer rijden niet meer mogelijk is. Lees meer >

Verkeersveiligheid bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken

In verhouding tot het bevolkingsaantal vallen er in Vlaanderen jaarlijks meer verkeersdoden dan gemiddeld elders in Europa. De Vlaamse Overheid moet maatregelen nemen om het aantal verkeersdoden en -gewonden drastisch terug te dringen. Om de juiste maatregelen in te voeren, is grondig wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. IMOB bestudeerde de verkeersveiligheid vanuit meerdere invalshoeken. Lees meer >