Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN

De Vlaamse overheid kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is.  De subsidie bedraagt maximum € 5.000,- per jaar per gezamenlijke opleiding, verlengbaar voor drie jaar. Per jaar worden drie nieuwe opleidingen aanvaard, met een maximum van drie jaar.

Modaliteiten en criteria

  • Het programma staat open voor nieuwe gezamenlijke opleidingen (nog geen toets nieuwe opleiding doorlopen), maar ook bestaande Vlaamse opleidingen die hervormd worden tot een internationale gezamenlijke opleiding komen in aanmerking. 
  • Gezamenlijke opleidingen moeten leiden tot joint degrees of double degrees.
  • Het programma houdt geen beperking van disciplines in. Alle studiegebieden komen in aanmerking.
  • De subsidie kan ingezet worden voor werkingskosten in het kader van de voorbereiding en uitvoering van het gezamenlijk programma en voor de uitbetaling van de reis- en verblijfskosten van personeel.
  • De budgetten kunnen niet worden gebruikt voor het verstrekken van beurzen (scholarships) aan studenten of de financiering van studentenmobiliteit.
  • De gezamenlijke opleidingen worden aangeboden door één of meer Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en één of meerdere buitenlandse hogeronderwijsinstellingen, en omvatten een verplicht verblijf van elke student aan minstens twee van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen, in twee verschillende landen. De betrokken student dient ten minste 20 studiepunten gevolgd en verworven te hebben in de andere instelling of instellingen, als het gaat om een opleiding met een studieomvang van 60 studiepunten, en ten minste 27 studiepunten in alle andere gevallen.

Aarzel niet contact op te nemen met Liesbeth Oeyen van de dienst internationalisering indien u bijkomende vragen heeft.