Logo UHasselt

menu

IMOB


Actueel

IMOB

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

H2020 project "Search & Rescue" gaat van start!    29 jul 2020

H2020 project
29 jul 2020

CONTACTPERSOON

dr. ir. Wim ECTORS

32-11-269114

wim.ectors@uhasselt.be


Op 21 en 22 juli is het H2020 project "Search & Rescue" officieel van start gegaan. Het project gaat over opkomende technologieën voor de vroege localisering van slachtoffers die zich bevinden onder ingestorte structuren en geavanceerde wearables voor risico-evaluatie en first responders safety in SAR-operaties.

Het S&R-project zal door middel van een reeks grootschalige proefscenario's een zeer interoperabel, modulair open architectuurplatform ontwerpen, implementeren en testen voor first responders, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise en technologische infrastructuur van zowel COncORDE- als IMPRESS FP7-projecten.

Het governancemodel van S&R zal zo worden ontworpen dat het doeltreffender kan functioneren en de architecturale structuur ervan zal het mogelijk maken om gemakkelijk de O&O- en COTS-oplossingen van de volgende generatie te integreren, die mogelijk zullen worden overgenomen in de toekomstige rampenbestrijdingssystemen. Het model zal ook een uniforme visie op de rol van de EU ondersteunen en zal een gemeenschappelijk kader bieden om de behoeften te beoordelen en de reacties te integreren. Het kader zal een ondersteunende aanpak mogelijk maken met behulp van een breder scala aan beslissingsondersteunende kenmerken en monitoringsystemen en zal de eerste hulpverleners ook een effectieve en uniforme visie geven op (a) de dynamische veranderingen die zich tijdens de levensduur van een gebeurtenis voordoen en (b) de capaciteiten en middelen die momenteel in het veld worden ingezet.

Binnen het S&R-consortium zal het IMOB werken aan algoritmes die het mogelijk maken om UAV's (drones) te coördineren zodat deze kunnen helpen in noodsituaties.

Op zaterdag 1 augustus 2020 publiceerde de Belgische krant Het Belang van Limburg een interview met Wim Ectors over het S&R-project. Lees het artikel hier

S&R-community

De betrokken belanghebbenden en eindgebruikers van het project brengen hoge deskundigheid en innovatiecapaciteiten van verschillende beroepsorganisaties, maatschappelijke organisaties, universiteiten en onderzoekscentra, alsook van industriële organisaties en KMO's samen. De middelen van het consortium op het gebied van technische, personele en wetenschappelijke competentie zijn cruciaal voor de verwezenlijking van de doelstellingen en ambities van het S&R-project.

Meer info: www.search-and-rescue.eu