Logo UHasselt

menu

Rectorverkiezingen 2020


2020

Rectorverkiezingen 2020

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HOE VERLOPEN DE RECTORVERKIEZINGEN?

UHasselt organiseert om de vier jaar verkiezingen voor een rector en vicerectoren. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie mag stemmen? En wanneer begint de verkozen rector aan zijn mandaat? 

1. Wie mag er stemmen in de rectorverkiezingen?
Alle leden van de Faculteitsraden en van het Interfacultair Schoolbestuur zijn stemgerechtigd. Dat betekent dus dat niet enkel de daarin zetelende ZAP-leden, maar ook de vertegenwoordigers van het AAP, ATP én de studenten een bolletje mogen kleuren. Ook alle vastbenoemde ZAP-leden verbonden aan de scholen met een opdracht van minstens 50 procent, zijn stemgerechtigd.

2. Om hoeveel stemmers gaat het concreet?
In totaal gaat het om 232 stemgerechtigden:  154 mannen, 78 vrouwen, 197 ZAP-leden (en leden van het Onderwijzend Personeel groep 3), 20 AAP-leden (en leden van het Onderwijzend Personeel groep 1 & 2), 7 ATP-leden en 8 studenten.

3. Wanneer worden de stemmen geteld?
Als gevolg van de coronamaatregelen is de timing van de rectorverkiezingen 2020 aangepast. De campagne verloopt volledig digitaal en start op maandag 18 mei met de publicatie van de beleidsplannen op deze website. Het elektronisch stemmen kan van 8 tot en met 10 juni. Op 11 juni stelt het kiescollege de resultaten vast. Heeft een kandidaat minstens 50% van de stemmen dan is de nieuwe rector gekend. Is dat niet het geval dan volgt een tweede elektronische stemronde van 17 tot en met 19 juni en gaat het tussen de twee kandidaten met het hoogst behaalde aantal stemmen. Het kiescollege stelt de resultaten hiervan vast op 22 juni.  

Op 2 juli komt de Raad van Bestuur samen die de rector zal aanduiden. 

4. Hoe zit het met de verkiezing van de vicerectoren?
De verkozen rector zal na zijn aanduiding door de Raad van Bestuur twee vicerectoren nomineren en de twee namen vervolgens voorleggen aan de Algemene Vergadering van Faculteitsraden op 6 juli. Er kan gestemd worden van 6 tot en met 17 juli 12 uur. De officiële aanduiding volgt dan tijdens de Raad van Bestuur van 10 september.

5. Wanneer start het mandaat van de (nieuwe) rector en vicerectoren?
Op 1 oktober 2020. Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt tot en met 30 september 2024. In 2024 vinden dus de volgende rectorverkiezingen plaats.