Logo UHasselt

menu

Rectorverkiezingen 2016


Rectorverkiezingen 2016

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HOE VERLOPEN DE RECTORVERKIEZINGEN?

De UHasselt organiseert om de vier jaar verkiezingen voor de post van rector en vicerector. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie mag stemmen? En wanneer begint de verkozen rector aan zijn mandaat? 

1. Wie mag er stemmen in de rectorverkiezingen?

Alle leden van de Faculteitsraden en van het Interfacultair Schoolbestuur zijn stemgerechtigd. Dat betekent dus dat niet enkel de daarin zetelende ZAP-leden, maar ook de vertegenwoordigers van het AAP, ATP én de studenten een bolletje zullen mogen kleuren.

2. Om hoeveel stemmers gaat het concreet?

In totaal gaat het om 212 stemgerechtigden: 142 mannen, 70 vrouwen; 164 ZAP-leden (en leden van het Onderwijzend Personeel groep 3); 28 AAP-leden (en leden van het Onderwijzend Personeel groep 1 & 2); 7 ATP-leden; en 13 studenten.

3. Wanneer worden de stemmen geteld?

De verkiezingen vinden plaats tussen 19 april en 2 mei. Op 2 mei is er de Algemene Vergadering van Faculteitsraden. Dan zal een stemming plaatsvinden én zullen ook de vooraf schriftelijk uitgebrachte stemmen geteld worden.

4. Wat na die algemene vergadering?

Op 10 mei komt de Raad van Bestuur samen. Die zal de verkozen rector officieel aanduiden.

5. Hoe zit het met de verkiezing van de vicerectoren?

De verkozen rector zal na zijn aanduiding door de Raad van Bestuur twee vicerectoren nomineren en de twee namen vervolgens voorleggen aan de Algemene Vergadering van Faculteitsraden op 26 mei. Dan zal er ook gestemd worden en zullen de vooraf schriftelijk uitgebrachte stemmen geteld worden. De officiële aanduiding volgt dan tijdens de Raad van Bestuur van 14 juni.

6. Wanneer start het mandaat van de (nieuwe) rector en vicerectoren?

Op 1 oktober 2016. Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt tot en met 30 september 2020. In 2020 vinden dus de volgende rectorverkiezingen plaats.