Logo UHasselt

menu

Opleiding HRM Anders


Opleiding HRM Anders

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CREATING COLLABORATIVE ADVANTAGE THROUGH HIGH-QUALITY RELATIONSHIPS

Advanced learning program for HR Leaders and People & Organizational Developers

Wilt u HRM op een andere manier leren aanpakken en omzetten in de praktijk? Dan is de opleiding HRM Anders iets voor jou!

We creëren in HRM Anders een leeromgeving die echt ‘Anders’ is en uniek in zijn aanpak in Vlaanderen en Nederland.

Drie processen worden in dit ‘leerlabo’ op een krachtige manier aan elkaar gekoppeld:

 1. de dynamiek van de deelnemer als persoon
 2. het relationeel proces binnen de leergroep als krachtige bron van leren
 3. de dynamieken binnen de praktijkcontext van de deelnemer.

Hierdoor ontstaat er een leerproces waarin professionele ontwikkeling en persoonlijke transformatie onlosmakelijk samengaan. 

 

 

Die ontwikkeling en transformatie bestaat uit de ontwikkeling van een sterkere ruggengraat die ons toelaat om zorgzaam én confronterend, kwetsbaar én krachtig, impactvol én flexibel te interveniëren zonder ons te verschuilen achter professioneel rolgedrag, oppervlakkige instrumentele oplossingen, en andere niet-helpende gewoontepatronen.

 • Je leert te kijken, te denken en te adviseren vanuit meerdere perspectieven op organiseer- leer en veranderingsprocessen en bijhorende vormen van leiderschap – waaronder ook wetenschappelijk bevindingen, niet om de wetenschap zelf, maar als bron van leren.
 • In het bijzonder leer je waarnemen, denken en handelen vanuit een relationeel-procesmatige perspectief op de werkelijkheid.
 • Je wordt vaardiger in het begeleiden van samenwerkingsverbanden en het faciliteren van afstemmingen tussen betrokken actoren.
 • Je verhoogt het vermogen van je organisatie om meerwaarde te creëren door samenwerking.
 • Je wordt je bewuster van je eigen relationele existentie en van de effecten van je eigen gedrag op anderen (en omgekeerd: het effect van het handelen van anderen op jezelf) in processen van diepgaand samen werken en samen leren.
 • Je versterkt je inlevend en responsief vermogen in menselijk interacties en je vermogen om authentieker in het (werkende) leven te staan.

We gaan op zoek naar antwoorden op onze praktijkvragen: vanuit eigen ervaring, vanuit de ervaringen van anderen in de leergroep, vanuit het gezamenlijke onderzoeken van deze vraagstukken en vanuit wetenschappelijk onderzoek.

 • We reflecteren op onze aannames, overtuigingen en waarden omtrent het begeleiden en ontwikkelen van mensen, teams en organisaties en de HR-praktijken die daaruit voortvloeien.
 • We dagen elkaar uit om andere perspectieven en paden te verkennen.
 • We verankeren en verdiepen de verworven inzichten door te experimenteren met vernieuwende praktijken en trekken hier samen leerconclusies uit.

Inhoudelijk laten we ons doorheen het gehele leertraject inspireren door het relationeel constructionisme en aanverwante stromingen, die de relationele dimensie van organiseren doordenken, uitwerken en documenteren. De manier van denken en de ervaringen van betrokken onderzoekers en praktijkmensen, vormen een rijke bron om uit te putten, een bijzonder referentiekader om onze gangbare praktijken aan af te toetsen, mee te verrijken en te verbreden.

Vanuit deze inspiratie willen we kennis genereren die bruikbaar en toepasbaar is. Die nieuwe mogelijkheden biedt en aanknopingspunten geeft voor concrete actie in de praktijk. We delen onze ontdekkingen en inzichten met Amerikaanse en Europese grondleggers van het relationeel constructionisme en gaan met hen hierover in gesprek.