Logo UHasselt

menu

Opleiding HRM Anders


Opleiding HRM Anders

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

 

Startweek

Residentiële leerweek als start: de organisatie als co-creatie en leerlabo

De leercyclus start vanuit de ervaring zelf. We scheppen een context waar iedere deelnemer tegelijk co-maker als co-onderzoeker is van relationele praktijken die leiden tot een productieve en leergerichte samenwerkingscultuur. Deelnemers leren hierbij wat hun eigen bijdrage is en kan zijn in het creëren van het lerend team dat ze samen vormen.

In de loop van deze week ontstaat er een diepgaande ervaring die dient als referentie voor het verdere traject. Eigen belevingen en ervaringsinzichten worden naderhand gekoppeld aan de wetenschappelijke literatuur.

 

3 x 2 leerdagen

In de leerdagen gaan we nader in op drie centrale thema’s in even zoveel tweedaagse bijeenkomsten.

Tijdens deze 3x2 studiedagen vertrekken we telkens vanuit concrete cases van de deelnemers en/of simulaties aangereikt door betrokken stafleden. We verbinden de aangereikte studie-cases met cases uit de praktijk van de deelnemers. In dit leertraject gaat de praktijk vooraf aan de theorie.

Tussen de leerdagen door gaan de deelnemers aan de slag met het geleerde. Die leerervaringen kunnen op hun beurt leermateriaal aanbieden voor de bijeenkomsten in de leergroep. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om onderling intervisiegroepjes te creëren om zo het eigen leerproces en dat van anderen te ondersteunen.

 

Tweedaagse teamwerking

Tijdens de eerste leer-tweedaagse bouwen we voort op de leerervaringen vanuit de startweek en kijken we vanuit een relationeel perspectief naar het functioneren van werkteams. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar processen van zelfsturing en het ondersteunen van samenwerking- en leerprocessen bij teams-op-afstand.

 

Tweedaagse Organisatie (verandering)

Vervolgens richten we ons in de tweede tweedaagse op het functioneren van de organisatie als een ‘assemblageplek’ van een variëteit aan relationele praktijken. Tijdens deze tweedaagse behandelen we uitvoerig de co-constructie processen en dynamieken van organisaties-in-verandering en hoe deze te faciliteren.

 

Tweedaagse multi-actor relatiemanagement

Tijdens de derde tweedaagse verdiepen we ons tenslotte in de co-creatieprocessen die mogelijk zijn in de samenwerking tussen verschillende organisaties of organisationele eenheden (multi-actor samenwerking) enerzijds en in netwerkorganisaties anderzijds. Hierbij oefenen en onderzoeken we onze manier van interveniëren.

 

Integratie-leerdriedaagse

Het formele leertraject wordt afgesloten met een integrerende driedaagse. Tijdens deze dagen overschouwen we het gehele leertraject en maken we de balans op van ons leerproces. Verworven inzichten worden gedemonstreerd en een laatste maal uitgedaagd op bovenstaande drie dimensies:

  1. Ik als persoon en professional behorend tot een team;
  2. Mijn manier van interveniëren in de organisatie;
  3. Ik als facilitator van samenwerking tussen verschillende actoren.

We vertalen voornemens naar een persoonlijk actie-en ontwikkelplan en onderzoeken wat de groep kan betekenen voor ons verdere leerproces.

 

Meer achtergrondinformatie >